Galerie výtvarného umění

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1985/05 - 1985/12   Cyril Bouda: Grafická tvorba, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1985/05 - 1985/12   Ludvika Smrčková: Výběr ze sklářské tvorby, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1986 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1986/03/19 - 1986/06/29   Obrazy, sochy, grafika, užité umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1986/07/31 - 1986/10/26   Antonín Slavíček: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1986/11/12 - 1987/03/01   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století ze sbírek Středočeské galerie, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1987/06/10 - 1987/08/23   Carl Croll: 1800 - 1863 Obrazy a kresby, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1987/09/08 - 1967/10/18   28. Výtvarné Hlinecko: Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1987/09/09 - 1987/10/18   Alois Bubák a česká krajinomalba, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1987/09/30   Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1987/10/28 - 1988/01/24   VŘSR a české výtvarné umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1988/08 - 1988/10/23   Kladno a výtvarné umění, Kladno (Kladno), Kladno (Kladno)
1988/08 - 1988/10/23   Kladno a výtvarné umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1988/08 - 1988/10/23   Kladno a výtvarné umění, Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
1988/11/09 - 1989/01/29   Raimund Ondráček: Práce malíře a restaurátora, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1989/08 - 1989/09   Hornictví ve výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1989/10 - 1989/12   Don Quijote v českém umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1990/003/15 - 1990/05/20   Ekologické motivy ve výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1990/06/07 - 1990/08/19   Georges Kars, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1990/11/28 - 1991/01/20   Členská výstava Středočeského sdružení výtvarníků, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1991/02/06 - 1991/03/24   Viktor Vasarely ze sbírky Tibora Csepeiho (Budapešť), Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1991/09/11 - 1991/10/13   Milan Grygar: 1991, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1991/11/27 - 1992/01/05   Grafika členů SČUG Hollar, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1991/11/27 - 1992/01/05   Grafika členů SČUG Hollar, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1992/04/14 - 1992/05/24   Karel Laštovka, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
2007/05/24 - 2007/09/02   Antonín Chittussi a jeho pohledy na česká města, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2015/09/19 -   Jaroslav Klápště: Homo animal rationale x Homo animal irrationale, Galerie výtvarného umění, Most (Most)
2018/10/26 - 2018/12/09   Dobrých sto, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/10/03   Sklo jako šperk, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)