Výstavná miestnosť KaSS Banská Štiavnica (Dom osvety 1/III)

city: Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)