Krajský národní výbor

city: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)