Fakulta Vysokej školy politickej ÚV KSČ

city: Bratislava (Bratislava)