Ofsetová tiskárna

Book
published, title (subtitle)
2002, Petrkov (Fotografie Štěpána Bartoše)