Knihtiskárna Františka Bartoše

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1948, Bohumil Krs: Erbenova kytice (Náčrty, kresby a obrazy)
Book
published, title (subtitle)
1935, Břetislav Bartoš, malíř svého národa
1948, Uprostřed století (Podobizny lidí devatenáctého věku)