Artyčok.tv

year of establishment: 2005
city: Praha
address: U Akademie 4
ZIP: 170 22
phone: +420 220 408 208
e-mail: info@artycok.tv
www: www.artycok.tv

word:

Artyčok.TV je nezávislá internetová HD televize při Akademii výtvarných umění v Praze (AVU), která publikuje novinky ze současné středoevropské výtvarné scény. V roce 2005 založený živý archiv obsahuje zejména příspěvky z vernisáží výstav, rozhovory s umělci, kurátory, záznamy workshopů, soutěží či přednášek. Nejmladší sekce domény videoart je nejobsáhlejším archivem česko-slovenské audiovizuální scény.

Portál se rozvinul k vzájemné kooperaci profesionálních zahraničních týmů a partnerů na dalších vysokých uměleckých školách, které monitorují příslušné lokální výtvarné scény a přispívají tak užšímu rozvoji spolupráce na území celé střední a východní Evropy; Praha, Brno, Ústí nad Labem, Plzeň, Bratislava, Bělehrad, Kišiněv, Varšava, Krakov, Budapešť a Berlin.

Artyčok nastavuje podnětnou komunikaci mezi umělci a zaměřujeme se především na nejmladší autory. V širším koncepčním pojetí se po vymezuje vůči obsahovým standardům českých televizí a kalibruje konzistentní alternativu vůči všudepřítomnému střednímu proudu.


Projekt byl ve svém vzniku koordinován zakladateli Dušanem Záhoranským a Janem Zahradníčkem. Na podobě a obsahovém charakteru od založení současně koordinují: Jan Vidlička, František Zachoval, Jan Habrman (AVU, Praha) a Ivan Svoboda (Berlin). Dále na obsahu portálu se podílí svými příspěvky David Landa (AVU, Praha), Míra Podorský (UJEP, Ústí nad Labem), Katarína Slaninová (Gallery Space, Bratislava), Tomáš Džadoň (VŠVU, Bratislava), Lenka Bednárová, Janka Ondíková a L’ubomír Burger (A4 - nultý priestor, Bratislava), Keller (UUD ZČU Plzeň), Allan Siegel a Márta Rácz (MKE, Budapešť), Bogdan Achimescu (ASP, Krakov), Mark Ther (Praha), Artur Tajber (ASP, Krakov), Eva Jiřičková (Praha), Erik Sikora (AVU, Praha), Boris Jankovec (FF UK, Praha), Vladimir Us (Oberliht, Kišiněv), Jacek Sosnowski (Propaganda, Varšava), Darka Vasiljevic (Remont, Bělehrad), Vojislav Radovanovic (Bělehrad), Jana Kapelová (VŠVU Bratislava), Nikola Brabcová (AVU, Praha), Peter Barényi (VŠVU, Bratislava), Alice Master (UAL, Londýn), Jan Mucska (Praha) a Klára Tasovská (FAMU, Praha).

Portál naprogramoval a redesignoval Jan Mucska (Praha) a překládá Zuzka Frantíková a Eva Maršíková (Praha).


Sekce výstavy, artprojekty a přednášky jsou šířeny podmínkou licence Creative Commons (CC), by-nc-sa. Databáze videoartu je uvolňována licencí CC, by-nc-nd.


Klíčovou myšlenkou je vytvořit prostor k publikaci projektů, kterým se nedostával žádný mediální prostor, přestože je jejich pozice na živé scéně důležitá.

Od samého začátku se portál vymezil objektivním a nezaujatým pohledem, který podporuje názorovou pluralitu. Kritický pohled zde reprezentuje vlastní kurátorský postoj výkonného redakčního týmu.


V roce 2008 zde vznikla sekce videoart, která publikuje a archivuje díla s koncentrovanějším celospolečenským kontextem. Zároveň se vlákno snaží narušit mantinely klasicky vnímaného videoartu tím, že je konfrontováno s animacemi, dokumenty anebo filmovými experimenty. Tato databáze je současně doplňující kolekcí pro hlavní databázi AVU, která je spravována Vědeckovýzkumným pracovištěm AVU.


 


zdroj: artyčok, http://artycok.tv/lang/cs-cz/kontakt