Závodný klub ROH SAM, š. p.

city: Myjava (Myjava)