Otevřená společnost, o.p.s.

city: Praha
address: Seifertova 47
ZIP: 130 00
e-mail: info@otevrenaspolecnost.cz
www: www.osops.cz

notes:
Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost, je neziskovou organizací, která přispívá ke konsolidaci občanské společnosti v České republice rozvojem principů a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formy správy státu a ochrany lidských práv.
Otevřená společnost zavádí nové přístupy, jako programová laboratoř poskytuje prostor novým iniciativám, kombinujícím příklady dobré praxe spolu s jejich prosazováním do systému. Otevřená společnost funguje jako zdroj informací, analýz a know-how a vytváří znalostní základnu v oblastech, ve kterých přímo působí:
* přístup a participace občanů na správě věcí veřejných
* reforma policejní služby
* kulturní politika
* sociální exkluze
* rovné příležitosti pro ženy a muže
* sociální ekonomika
Historie
Zakladatelem Otevřené společnosti o.p.s je Nadace Open Society Fund Praha, která se rozhodla v roce 1999 osamostatnit některé ze svých v té době realizovaných programů s cílem dosáhnout jejich úplné samostatnosti a finančního zajištění z dalších zdrojů.
Prvními programy, na kterých Otevřená společnost pracovala, byly programy z oblasti vzdělávání - program Poryv a program Začít spolu. Oba programy se postupně osamostatnily a vytvořily vlastní organizace (http://www.poryv.ecn.cz, www.sbscr.cz), které dodnes pracují na tématech spojených s reformou vzdělávání v ČR.
V letech 1999 — 2000 poskytla Otevřená společnost prostřednictvím Internetového programu možnost dalším neziskovým organizacím využívat technické a znalostní zázemí (učebnu a grafické studio, nízko prahová školení v práci s počítačem a počítačovými komunikačními technologiemi, tematicky zaměřené dílny a semináře) pro zvýšení své kapacity při práci s komunikačními technologiemi. Zázemí bylo také poskytnuto pro využití široké veřejnosti formou internetové kavárny.
K podpoře rozvoje neziskového sektoru sloužil program Posílení kapacity vzdělávání NNO, který v letech 2002-2003 formou seminářů a zprovozněním portálu www.studujte.cz zajišťoval pro neziskové organizace kvalitní lektorskou základnu.
zdroj - www.osops.cz