C. K. Akademie umění

city: Praha
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

birth year: 1896
death year: 1918

notes:
1799 - 1896 Akademie
1896 - 1918 C. K. Akademie umění
1918 - Akademie výtvarných umění