Centralne Biuro Wystaw Artystycznych

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Bereś (Wystawa prac Jerzego Beresia)
1969   Kazimierz Śramkiewicz: Malarstwo
1979   Jan Kucz: Rzeźba, rysunek
1982   Maria Sztajerwald
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie