Výtvarná sekce svazu spisovatelů a umělců Kuby

city: _
address: _