Galerie Vincence Kramáře

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Doležal František (Galerie Vincence Kramáře)
1970   František Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963 - 1970) (Galerie Vincence Kramáře)
1975   Jana Paulová: Tapisérie
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1971   Avantgarda Trnu
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1964   Georges Kars 1880 - 1945
1965   Neznámý František Hudeček 1931-1964
1967   František Doležal: Obrazy 1963 - 1967
1967   Rouault
1969   James Guitet: Obrazy a grafika
1969   Francouzská léta Františka Tichého (Obrazy z let 1930-1936)
1970   Ludvika Smrčková: Sklo
1970   Stanislav Čáp
1971   Jiří Hruška
1972   František Hora: Krajina Českého středohoří
1974   Josef Holler: Obrazy z Afriky
1975   Hana Blažková-Charouzová: Textil
1975   Jana Paulová: Tapisérie
1976   Antonín Kulda: Plastiky
1976   František Gross: Výběr z díla
1976   Jaroslav Hudec: Obrazy
1977   Vladimír Hlubuček: Výběr z díla
1979   Milan Staněk: Obrazy a kresby 1959-1979
1979   Vladislav Gajda: Výběr ze sochařského díla
1980   Willy Horný: Kresby a obrazy z let 1968 - 1978
1981   Karel Stehlík /K.S.ZAK/: Práce z let 1941 - 1980
1981   Rudolf Hanych: Obrazy, kresby
1982   Milan Hes: Obrazy z let 1977-1981
1982   Mikoláš Aleš a Suchdol
1983   Bedřich Dlouhý: Práce z posledních let
1983   Karel Frauknecht: Obrazy 1973 - 1983
1984   Vojtěch Adamec: Sochy, kresby
1985   Jaroslav Hořánek: Obrazy, grafika, kresby
1986   Vlastislav Holub: Výběr z malířského díla
1986   Vladimír Soukup: Obrazy a grafika
1987   F. K. Foltýn: 40 obrazů
1987   Jan Kutálek: Keramika z let 1977-1987
1988   Ivan Sedliský: Obrazy, studie, návrhy 1965-1987
1988   Jaroslava Severová: Plechy a grafika
1988   Zbyněk Novotný: Obrazy
1989   Antonín Kroča: Obrazy
1989   Karel Sládek: Obrazy
1989   Michal Kudělka: Obrazy z dějin
1990   František Doležal
1990   Jan Gibek: Výběr z díla
1990   Jiří Novosad: Obrazy
1991   Daniel Fischer: Malby
1991   Pavel Kříž: Obrazy a kresby
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1969   Český kubismus
1970   Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963-70) k 160. výročí básníkova narození, Rocman: Z grafického deníku