Institut umění - Divadelní ústav

Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2013   Re: Publikum (Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století)