Institut umění - Divadelní ústav

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2008   Luboš Hrůza: Scénografie
2010   Karel Aubrecht: Jen divadlo (Plakáty, programy, knihy)
Book
published, title (subtitle)
2008   Josef Svoboda: Scenographer
2009   Strategické plánování v umění (Praktický průvodce)
2011   Český divadelní kostým / Czech Theatre Costume
2012   Czech Contemporary Art Guide
2012   Josef Svoboda scénograf
2015   Tři hry (Válka - V skrytu - O lásce)
2019   Račte vstoupit do divadla
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2018   Česká divadelní fotografie 1859 - 2017
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2011   Miroslav Melena: Ve službách divadla