Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2019   Obrazy Jany Laudové