Osvětová beseda

date of exhibition, exhibition title
1978/04 - 1978/05   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Kresby / obrazy,
1978/04 - 1978/05   Miroslav Houra: Ex libris a drobné grafiky,
1982/08 - 1982/09   František Volf: Obrazy z let 1967 - 1982 a kreseb a grafiky z let 1938 - 1982,