Osvětová beseda

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1981/03   Antonín František Stehlík: Krajiny, Kulturní dům, Dobříš (Příbram)
1982/04 - 1982/05   František Volf: Obrazy z let 1967 - 1982 a kreseb a grafiky z let 1938 - 1982, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
1982/04/08 - 1982/05/09   František Volf: Obrazy z let 1967 - 1982 a kreseb a grafiky z let 1938 - 1982, Galerie Václava Špály, Praha
1982/08 - 1982/09   František Volf: Obrazy z let 1967 - 1982 a kreseb a grafiky z let 1938 - 1982, Osvětová beseda, Třeboň (Jindřichův Hradec)