Brasilia

address: _

notes:
Brasília je relativně mladé město, vzniklo jako nová brazilská metropole. Hlavním městem Brazílie bylo do dobudování současné Brasílie (již od roku 1763) Rio de Janeiro. Brzy poté, co země získala nezávislost, zrodila se v roce 1822 myšlenka na vybudování nového hlavního města. Společně s tímto návrhem bylo navrhnuto jméno pro toto město, mělo se jmenovat právě Brasília. V ústavě byla tato idea zapsána od roku 1891. K realizaci projektu však došlo až v roce 1954, když začaly přípravné práce. Roku 1956 byl navržen zákon o vybudování nového hlavního města. Aby nová metropole nebyla izolována, muselo být též vystavěno letiště a silniční infrastruktura, které nové město spojovaly se Sao Paulem, Rio de Janeirem a dalšími důležitými sídly v zemi. Rozložení města odráželo jeho moderní charakter; jednotlivé čtvrti byly odděleny, silnice se vyprojektovaly jako široké a dlouhé mnohaproudé kominikace s mimoúrovňovými křižovatkami. Architektura významných budov, hlavně státních úřadů, které se nacházejí právě v centru města je jednou z nejtypičtějších ukázek architektury 50. a 60. let 20. století. K otevření nového hlavního města došlo slavnostně v roce 1960. Součástí slavnostního obřadu byl i náboženský ceremoniál; na Centrálním náměstí byl vztyčen železný kříž z Portugalska. Pod ním také odsloužil první mši v Brazílii Portugalec Enrique de Coimbra. Od roku 1987 je Brasília zařazena na seznamu UNESCO; jedná se o jedinou památku svého druhu zapsanou na seznam světového dědictví. Od roku 2001 má Brasília také i svůj vlastní systém metra.
zdroj - www.cz.wikipeda.org