Stará Říše (Josef Florian)

Book
published, title (subtitle)
1935, Pohádka pastýřská