Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky

city: České Budějovice (České Budějovice)
address: Lannova tř.