Tiskařské závody, n.p.

city: Praha
address: Slezská 13, Praha 2
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
závod 3

Tiskařské závody, n.p.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1981   František Muzika: Obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika
  1981   Jan Souček: Obrazy, grafika
  1981   Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby
  1981   Vojtěch Adamec
  1981   Zasloužilý umělec Jan Rambousek: Sociální grafika
  1982   František Kupka: Knižní tvorba
  1982   Václav Rabas (1885 - 1954) (Stálá expozice jeho díla)
  1982   Vojtěch Sedláček: Grafika
  1983   Max Švabinský: Podobizny
  1983   Tomáš Švéda: Kresba, grafika, ilustrace
  1984   Jan Souček: Obrazy / grafika
  1984   Ladislav Čepelák: Výběr z díla
  1985   Jaroslav Alt: Grafika
  1985   Jiří Šuhájek: Sklo - kresby
  1985   Vlastimil Rada (Výstava k 90. výročí narození)
  1986   František Bílek: Výbor z díla
  1986   Jiří Šalamoun: Inventůra
  1986   Karel Pokorný: Akvarely
  1987   Adolf Born: Kresby a grafika
  1987   František Hodonský
  1987   František Muzika hudbě
  1987   Helena Johnová: Keramika
  1987   Josef Liesler: Grafika
  1987   Maxmilián Pirner 1854-1924
  1988   Bohumil Heinz: Rytiny, kresby, obrazy, poštovní známky
  1988   František Hodonský: Obrazy - plastiky (145. výstava)
  1988   Karel Malich
  1988   Národní umělec Karel Souček: Obrazy a kresby
  1988   Výstava grafiky, obrazů a plastik Oty Janečka
  1989   Jiří Šalamoun: Litografie atd.
  1989   Václav Boštík
  1990   Hana Wichterlová: Sochy
  1990   Jan Zrzavý 1890-1977 (Výstava ke stému výročí narození)
  1990   Karel Černý: Kresby ze sbírek Středočeské galerie
  1991   Eva Švankmajerová: Císařský řez
  1991   František Kupka: Kresby, grafika
  1991   Jiří Schmidt: Výběr z díla
  nedatováno   Helena Konstantinová: Kresby, grafika 1980-1985 / Zeichnungen, Graphik 1980-1985
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1981   9 (Devět) (Věra Janoušková, Magdalena Jetelová, Ellen Jilemnická, Adéla Matasová, Petra Oriešková, Jaroslava Pešícová, Hana Purkrábková, Jaroslava Severová, Dana Vachtová)
  1982   Děti a mír (Z 10. mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 1982)
  1982   Lidice ve výtvarném umění
  1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
  1983   Marie Blabolilová, Anežka Kovalová, Miroslav Zychová
  1985   Současné španělské malířství
  1987   Kouzelná Indie
  1987   Tvrdohlaví
  1988   Karel Čapek, Josef Čapek, Václav Rabas
  1988   Přírůstky 1985 - 1987
  1989   Střední věk
  1989   Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek
  1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství)
kniha
  published   title (subtitle)
  1967   Pražští madrigalisté
  1978   Cesta kolem světa
  1981   Budeme stavět rodinný domek
  1981   Dravci
  1981   Igor Stravinskij (Osobnost, dílo, názory)
  1981   Josef Mánes (Malíř vzorků a ornamentu)
  1981   Návrat Filipa Latinovicze, Na pokraji rozumu
  1981   Stačí přejít most
  1981   Václav Neumann
  1982   175 autorů (Čeští prozaici, básníci a literární kritici publikující v 70. letech v nakladatelství Československý spisovatel)
  1982   Atlas lodí (Plachetní parníky)
  1982   Česká scénografie XX. století
  1982   Josef Páleníček
  1982   Král diplomat (Jan Lucemburský 1296-1346)
  1982   Maurové a Evropa
  1982   Max Švabinský
  1982   Muž z Vinci
  1982   Není kouře bez ohýnku
  1982   Zamyšlení režiséra
  1983   Camille Corot
  1983   Cesty k protinožcům
  1983   Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček
  1983   Ejzenštejn
  1983   Kyberiáda
  1983   Libuše Domanínská
  1983   Miloš Sádlo (Rozhovory s českým violoncellistou)
  1983   O obrazech a galeriích
  1983   Osud trůnu habsburského
  1983   Rubáš pro slavíka
  1983   Tvář helénistického světa (Od Alexandra Velikého do císaře Augusta)
  1984   Adolf Kosárek
  1984   České kvarteto
  1984   FOK (Padesát let Symfonického orchestru hlavního města Prahy)
  1984   Medaillen und Plaketten
  1984   Minas Avetisjan
  1984   O malířích
  1984   Smrt a sedm němých svědků
  1984   Zlatý Petr
  1984   Život Jeana Paula Friedricha Richtera
  1984   Živoucí minulost
  1985   Claudio Monteverdi (génius opery)
  1985   Edith Piaf
  1985   František Rauch
  1985   Jelena Obrazcovová
  1985   Nezralé maliny
  1985   Památky středních Čech
  1985   Páni advokáti
  1985   Rekviem za kardinála
  1985   Sbohem, pane komisaři!
  1985   Veterinářem v ZOO
  1985   Vzpomínky pražského písničkáře (1818-1897)
  1986   Claudio Arrau
  1986   Einstein (Život - smrt - nesmrtelnost)
  1986   Jádro věci, Konec dobrodružství
  1986   Johann Sebastian Bach
  1986   Leoš Janáček (Vzpomínky, dokumenty, korespondence a studie)
  1986   Případ křičící ženy
  1986   Toulání po Brdech
  1986   Vředová nemoc
  1987   Horečky všedního dne
  1987   Naděžda Kniplová
  1987   Neveselé žalozpěvy
  1987   O době a o sobě (1926 / 1975)
  1987   Obchodníci s vesmírem
  1987   Poselství kosmických světů
  1988   2001: Vesmírná odysea, Rajské fontány
  1988   Bedřich Smetana
  1988   Filozof & ústřice (Muž ve středním věku na létající hrazdě, Další bajky pro naší dobu)
  1989   Alfred Holeček
  1989   Ani o dolar víc, ani o dolar míň
  1989   Cesty a poutníci
  1989   K nemocem jater a žlučových cest
  1989   Pět slovenských novel
  1989   Poslední Rožmberkové (Velmoži české renesance)
  1990   Bílá místa v našich dějinách?
  1990   Ježíš pro moderního člověka
  1990   Nadsamec: Moderní román / Messalina: Román ze starého Říma
  1990   Požár v bazaru (Fejetony z let 1977 - 1989)
  1990   Štěstí
  1991   Českoslovenští politici 1918/1991 (Stručné životopisy)
  1991   Obyčejné rozhovory
  1991   Proluky
  1992   České město ve středověku (Život a dědictví)
  1992   Divoké prázdniny
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1983   Jevištní a kostýmní výtvarníci českých divadel 83
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka)
  1985   Čeští skladatelé současnosti
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1987   Richard Fermund (1928-1969) žije…
divadelní program
  published   title (subtitle)
  ????   Leonid Andrejev: Ten, který dostává políčky
  1984   Bohumil Hrabal: Hlučná samota (Divadlo Na zábradlí)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1987   Výstava z výtvarné tvorby Jaroslava Švába
  1989   Výstava obrazů a grafiky Jana Součka
parte
  published   title (subtitle)
  1981   Martas Havlíčková-Jirásková (zasloužilá umělkyně)
  1981   Zdeněk Podhůrský
  1990   Jan Jiřikovský akademický sochař
periodikum
  published   title (subtitle)
  1984/02/03   Československý architekt (3 - Čtrnáctideník Svazu československých architektů)
plakát
  published   title (subtitle)
  1983   Václav Boštík
průvodce
  published   title (subtitle)
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
  1983   Vyšehrad: Stručný průvodce
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle)
  1982   Přehled výstavní činnosti Svazu českých výtvarných umělců v Praze v období 1977-1982
text
  published   title (subtitle)
  1982   Vincenc Beneš
učebnice
  published   title (subtitle)
  1981   Učebnice intonace a rytmu
  1982   Matematika pro gymnázia (Sešit 3)
  1989   Esperanto pro samouky