Kulturní správa Severočeského krajského národního výboru

city: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
address: _