Kulturní správa Severočeského krajského národního výboru

Periodical
published, title (subtitle)
1969   Dialog (Kulturně politický měsíčník)
1969   Dialog (Kulturně politický měsíčník)