Kulturní správa Severočeského krajského národního výboru

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1969/05 - 1969/06   Konfrontace 69 - Výstava severočeské grafiky, Muzeum, Teplice (Teplice)