Zväz slovenských výtvarných umelcov, krajská organizácia

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1962/09/22 - 1962/10/15   Ladislav Ľ. Pollák: Výber z diela, Výstavná miestnosť, Bratislava (Bratislava)
1964/10/15 - 1964/11/04   Martin Tvrdoň: Výstava obrazov, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1966/02/27 - 1966/03/27   Výstava mladých slovenských výtvarníkov, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/06/21 - 1968/09/15   Socha piešťanských parkov '68, Kúpelový ostrov, Piešťany (Piešťany)
1978/04 - 1978/05   E. Račeva Manoleva, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava (Bratislava)
1981/09   Ján Kudlička: Obrazy a pastely, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1987/06   Alexander Ilečko: Sochy, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1988/06/07 - 1988/06/24   Ladislav Bódi: Medaily, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1989/02 - 1989/03   Ladislav Bódi: Medaily, Novohradské múzeum a galéria, Lučenec (Lučenec)
1989/08   Ladislava Snopková: Plastiky a plakety, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)