Okresný národný výbor

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1968/06/21 - 1968/09/15   Socha piešťanských parkov '68, Kúpelový ostrov, Piešťany (Piešťany)