Svätý Jur

person, born
Cepka Anton, 17. 1. 1936
Cepková Blanka, 16. 6. 1966
Cepková Jana, 7. 11. 1939