Realtisk, s.r.o.

type: tiskárna
city: Praha
address: Opatovická 18
zip code: 110 00
state: Česká republika (Czech Republic)

Realtisk, s.r.o.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1998   Ivan Komárek: Polystyrény 1997 / Polystyrenes 1997
  1999   Ivan Komárek: (Ne)jasná řeč těla (1986 - 1998)
  1999   Lubomír Čermák: Práce / Works
  1999   Pavel Opočenský
  1999   Xénia Hoffmeisterová
  2000   Jiří Černický: Létající koberec / The Flying Carpet; Obrazy, Bin Ladinova lampa / Pictures, Bin-Ladin's Lamp
  2000   Ladislav Sitenský: Fotografie / Photographs
  2000   Martina Mináriková: Kosmická hra / Cosmic Game
  2000   Pavel Opočenský: Alu-Bond 001-050
  2000   Roman Franta: Obrazy / Paintings 1996-1999
  2001   Alvar Aalto: Houses (Nadčasovost výrazu / Time expressions)
  2001   Jiří Sozanský: Kámen a kost / The Stone and Bone (Pocta Janu Zahradničkovi / Tribute to Jan Zahradníček)
  2001   Magdalena Jetelová: Urban Landscape (14°25'01''E Connection 50°05'15''N)
  2001   Otto Placht
  2001   Pavel Opočenský: Fragilitas Tenax
  2002   Bílá zóna
  2002   Dominik Mareš
  2002   Pierre Balas: Territoire
  2002   Příběhy Josefa Jíry
  2002   Věroslav Škrabánek: Fotografie architektury
  2003   Ivan Kroupa (Realizace a projekty 1988-2003 / Realizations and Projects 1988-2003)
  2003   Ivan Ouhel: Obrazy - kresby (Terra genetrix a kosmologická hierogamie)
  2003   Jiří Nekovář: Branou světla
  2003   Martin Mainer: Mraky a levé a pravé oko / Clouds and the Left and the Right Eyes
  2003   Martina Mináriková: Stvoření / Stvorenie / Creation
  2003   Michal Šarše: Exemplum Mirabile Skulpturarum
  2003   Miloslav Hotový: Práce z šedesátých let / Work of the 1960s
  2003   Pavel Opočenský: Fragillitas gradatim
  2003   Pavel Šlegl: Hierofanie (kresby: Laokoón Ja ákob-el)
  2003   Petr Faltus: Potichu o tichu (Pastely z roku 2003)
  2003   Roman Franta: Zvířata / Animals
  2004   Agnes Maes: From Le ballet mécanique to Le ballet des cellules
  2004   Architekt Ladislav Lábus
  2004   Dominik Mareš: Fire
  2004   František Skála
  2004   Jan Pištěk: Pravda versus fikce
  2004   Jiří John: Malba, grafika, kresba
  2004   Jiří John: Paintings, Graphics, Drawings
  2004   Karel Malich ((Galerie Benedikta Rejta))
  2004   Michal Segert: Záblesky / Les illuminations
  2004   Otto Herbert Hajek: Malba velkého formátu / Großformat-Malerei / Painting in a Large Format
  2004   Petr Brandl: Malíř neřestí pozemských/ A Painter of Wordly Vices
  2004   Petr Hrbek: Ignea vis
  2004   Scriptorium. Kamenopisy Mikoláše Axmanna
  2004   Věroslav Škrabánek: Ignis Artefex (Malba a kresba z let 1957 - 1963)
  2004   Vojtěch Preissig (1873-1944) (Průvodce výstavou životního díla Vojtěcha Preissiga, Národní galerie v Praze)
  2005   Emil Králíček (Zapomenutý mistr secese a kubismu / Ein neu entdecker Repräsentant des tschechischen Jugendstils und Kubismus)
  2005   František Preiss (kolem / around 1660-1712) (Restaurované sochy z klášterního kostela Narození P. Marie v Doksanech / The Restored Statues from the Monastic Church of the Nativity of the Virgin at Doksany)
  2005   Iva Vodrážková: Vyzdvižení / Elevation, Příběhy / Tales
  2005   Jan Hendrych
  2005   Julius Payer: Záliv smrti / Starvation cove
  2005   Mikoláš Axmann: Tisky / Prints
  2005   Milan Houser
  2005   Nobuyoshi Araki (Tokyo Flowers)
  2005   Roman Franta: EUSA / Strange World
  2005   Téma Job (Z díla Jiřího Sozanského)
  2005   Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím
  2005   Vladimír Svoboda: Contemplationis
  2005   Zdeněk Rybka: Matières et mémoires / Hmoty a paměti
  2006   Albrechr Dürer: Růženová slavnost 1506-2006
  2006   Albrecht Dürer: The Feast of the Rose Garlands 1506 - 2006
  2006   Běla Kolářová
  2006   Eva Švankmajerová
  2006   František Kyncl: Konstrukce nekonečna
  2006   Jiří Sozanský: Monology / Monologues 1971 - 2006
  2006   Karel Hubáček (Pocta České komory architektů 2005)
  2006   Lucie Svobodová: Hyperporyv
  2006   Monika Abbott: Mushrooms and Hearts / Houby a srdce
  2006   Petr Kvíčala (Červenec 1984 až 28. 2. 2006)
  2006   Petr Kvíčala (From July 1984 to 28. 2. 2006)
  2006   Petr Řehoř: Orbis pictus (Práce z let 1974-2006 / Works from 1974-2006)
  2006   Radan Wagner: Mezi světy / Between Worlds
  2006   Rineke Dijkstra: Portréty / Portraits
  2006   Teď (Práce Evy Kmentové)
  2006   Z anonymity vystupuje designér František Crhák
  2007   Adam Vačkář: 1-12
  2007   Andy Warhol: Slovenská lekce / A Slovak Lesson
  2007   Dominik Mareš
  2007   Hans-Peter Feldmann: FOTO
  2007   Jan Jedlička: Pigmenti e disegni, Disegni cartografici, mezzetinte e stampe, fotografie, film e video / Pigments and Drawings, Cartographic Drawings, Mezzotints and Prints, Photographs, Films and Videos
  2007   Vladimír Preclík: Barva v soše, socha v barvě
  2008   Jan Šerých se narodil 24. 6. 2083 minus jedna
  2008   Milan Pitlach: Kaligrafie / Calligraphy (Fotografie obrazů a znaků na zdech Šanghaje / Photographs of drawings and symbols from the walls of Shanghai)
  2008   Miloslav Moucha
  2008   Petr Faltus: Litografie z let 2005/2007 / Lithographies 2005/2007
  2008   Veronika Bromová: Království / Kingdoms
  2009   Andrea Thiel Lhotáková: Monumenty
  2009   Dominik Mareš
  2009   Monika Immrová: Tvary
  2009   Roman Franta: P-ZOO (Obrazy, akvarely / Paintings, watercolours)
  2010   Emil Filla: Archiv umělce
  2010   Jindřich Zeithamml: Grafika
  2013   Milan Guštar
  nedatováno   Peter Balhar
  nedatováno   Tomáš Vaněk (Barvy Laky Participy Zamalovávání Vzorník použitých sprejů)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1993   Skupina Svárov / Svárov Group
  1999   Foto Malba Fuxa Komárek
  2000   Práce s tělem / Work with the Body
  2001   The Glory of the Baroque in Bohemia (Art, culture and society in the 17th and 18th centuries)
  2002   Jubilanti S.V.U. Mánes 2002
  2003   A Matter of Art (Současná architektura ve Švýcarsku / Contemporary Architecture in Switzerland)
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
  2003   Cena Jindřicha Chalupeckého (Finále 2003)
  2003   Nejmladší / The youngest (Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995-2003 / Exhibition of the youngest Generation Art from 1995-2003)
  2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
  2003   Tulipán v lesku půlměsíce (Turecká keramika 15.–17. století a její ohlasy v Evropě)
  2003 (nedat.)   Pierre Mabille, Michèle Antoine
  2004   BAUMSCHLAGER-EBERLE: 1996-2002 (Regionální a mezinárodní / Von Regionalem und Internationalem)
  2004   Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 2004
  2004   Český filmový plakát 20. století
  2004   Face to Face / Tváří v tvář (Fotografie ze sbírky F. C. Gundlach / Photographs from the F. C. Gundlach Collection)
  2004   IV. mezinárodní trienále grafiky Praha 2004 / 4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004 (Lino: Technika 20. století v digitálním světě / Lino: a Twentieth-century Technique in the Digital Age)
  2004   Šedesátá / The sixties
  2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
  2004   Zlatý věk Ukiyoe
  2005   Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 2005 / Jindřich Chalupecký Award - Final 2005
  2005   Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years
  2005   Decuria: 10 QEP fotografů z České republiky / 10 QEP photographers from the Czech Republic
  2005   Diplomky VŠUP 2005: Golden mix
  2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled)
  2005   Jakub Špaňhel, Jonáš Czesaný
  2005   Je Désire
  2005   Nature's Mirror - Contemporary Czech Art (EXPO 2005 Aichi Japan)
  2005   Nejkrásnější české knihy roku 2004 / The Most Beautiful Czech Books of 2004
  2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
  2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století)
  2005   Pohádkové bytosti
  2005   Querkraft (Album 98-06)
  2006   Autobiographies
  2006   Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2006
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design)
  2006   Diplomky VŠUP: Můj ty Tondo kolenatej, aneb vrchol programu
  2006   Družstevní práce - Sutnar Sudek
  2006   Fotostrojka / Photostroika / Fotostrojka (Sovětská fotografie / Soviet Photography / Sovetskaja fotografija 1917-1941)
  2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914)
  2006   Nejkrásnější české knihy roku 2005 / The Most Beautiful Czech Books of the Year 2005
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
  2006   Secese v Chorvatsku
  2006   Současné ruské umění / The Moscow News
  2006   U15130 (Ateliér Ivana Kroupy FA CVUT / Ivan Kroupa studio FA CTU; Studentské projekty R35 / Student's projects R35)
  2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914)
  2007   2. salon autorského šperku / 2nd Salon of Studio Jewelry
  2007   AmP arquitectos: Ve znamení vulkánu / The mark of the volcano
  2007   Diplomky VŠUP 2007 (Katalog diplomových prací)
  2007   Funkeho Kolín / Funke's Kolín (7. ročník fotografického festivalu / 7th photo festival)
  2007   Marek (Sbírka současného českého a slovenského výtvarného umění / A Collection of Contemporary Czech and Slovak Art)
  2007   Struktury: Český šperk / Structure: Czech Jewelry
  2007   Typický obraz
  2008   Intercity: Berlin - Praha (04 Architektura)
  2008   Koloseum - Vítězové a poražení / The Colosseum - The Victors and the Vanquished
  2008   Projektil 2002/2008
  2008   The Brussels Dream / Le Rêve Bruxellois / Der Brüsseler Traum (The Czechoslovak Presence at EXPO 58 in Brussels and the Lifestyle of the Early 1960s / La participation tchécoslovaque à l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles et le style de vie au début des annés 60 / Die tschechoslowakische beteiligung an der we)
  2008   Vítězové
  2008   Zelená architektura.cz / Green architecture.cz (architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirace přírodou / architecture, landscape, sustainability, nature as inspiration)
  2009   20 - 20: Twenty after Twenty CZ - SK
  2009   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award (Finále 2009 / Final 2009)
  2009   Dekadence (Bohemian Lands 1880-1914)
  2009   Ikebana B.K.S. včera a dnes
  2009   Kubismus 1910-1925 (Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
  2010   32 kamenů: Umění šachu
  2010   Budoucnost budoucnosti / The Future of the Future ((Malý))
  2010   Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 2010 / Jindřich Chalupecký Award - Final 2010
  2010   Cena Jindřicha Chalupeckého 20 let / Jindřich Chalupecký Award 20 Years (MCMXC - MMX)
  2010   Konfrontace (Československý a polský filmový plakát / Czechosłowacki i polski plakat filmowy / Czechoslovak and polish film poster)
  2010   Prague Photo 2010
  2010   Věci, o kterých s nikým nemluvím (Současné české umění: 5. Bienále mladého umění Zvon 2005, 6. Bienále mladého umění Zvon 2008)
  2011   Startpoint: Prize for Emerging Artists 2011
  2012   Startpoint: Prize for Emerging Artists 2012
  2013   Startpoint: Prize for Emerging Artists 2013
kniha
  published   title (subtitle)
  ????   Krása i jed: čtyřverší irského středověku 7. - 14.století
  1996   Martin Velíšek: Lyžaři / Skiers
  1998   Velká kavárna Slavia
  2002   Begleichung der Schuld (In Prag tätige deutschprachige Architekten 1900-1938)
  2002   Jaroslav Róna: Umanuté kresby
  2002   Splátka dluhu (Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938)
  2003   Baletní jednotka Křeč
  2003   Fotografie vidí povrch / La photographie reflete l´aspect des choses
  2003   Pět rozhovorů (Smith, Lichtenstein, Serra, Andre, Koons)
  2003   V čase neustálé změny
  2004   Kapitoly z dějin designu
  2004   Kniha o Bubenči
  2004   Londýn stejný a jiný
  2004   Motáky z bechyňské šatlavy
  2004   Sansepolcro
  2004   Syrové umění (Sbírka Jana a Evy Švakmajerových)
  2004   Vlastislav Hofman
  2005   Alena Kučerová
  2005   Design: Aktualita, nebo věčnost? (Antologie textů k teorii a dějinám designu)
  2005   Jesenicko poeticky (Měchura - Mottl - Řebec)
  2005   Karel Votipka. České kameny
  2005   Kunisada - mistr pozdního japonského dřevořezu
  2005   O umělcích
  2005   Před branami Velké Prahy
  2005   Stano Filko
  2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005
  2006   100 děl z Národní galerie v Praze
  2006   Babiččina vyprávění (Lidové pověsti z Orlických hor)
  2006   Edvard Munch: Být sám (Obrazy - deníky - ohlasy)
  2006   Karel IV., císař z Boží milosti (Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437)
  2006   Mozart
  2006   Sklo a světlo (150 let sklářské školy v Kamenickém Šenově: 1856-2006)
  2007   Elektrofony: Historie, Principy, Souvislosti (Část I - elektromechanické přístroje)
  2007   Filozofie a politika kýče
  2007   Martin Mainer
  2007   Mluvil tu někdo o totalitarismu?
  2007   Skutečný příběh Cílka a Lídy
  2007   Street Art Praha
  2007   Velké putování Vlase a Brady
  2008   Dopisy bratrovi
  2008   Kus historie
  2008   Lahvová pošta
  2008   Management umění
  2008   New Face of Prague (Současná architektura v Praze po roce 1989 / Contemporary Architecture in Prague after 1989)
  2008   Nikdo jiný, zatím nic
  2008   Osobní a veřejné
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918)
  2008   Umělcova skutečnost
  2009   DaM: Architekti DaM Architects
  2009   Jackson Pollock: Výroky a rozhovory
  2009   Národní technická knihovna
  2009   National Technical Library
  2010   Ivan Komárek
  2010   Věra Nováková
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2006   Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění)
  2009   Atlas transformace
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2003   Michal Šarše: Exemplum Mirable Skulpturarum
  2004   Věroslav Škrabánek: Ignis Artefex
  2005   Vladimír Svoboda: Contemplationis
  2006   Petr Řehoř: Orbis pictus
aukční katalog
  published   title (subtitle)
  1998   Výstava a aukce výtvarných děl na téma pes
bibliofilie
  published   title (subtitle)
  2007   Zdeněk Beran: Texty a kresby z první poloviny sedmdesátých let
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Dílo sezony IV/2002 (Gerbrand van den Eeckhout)
kalendář
  published   title (subtitle)
  1999   Jan Hísek 2000 (Jan Hísek, ilustrace ke knize J. R. R. Tolkiena "Hobit aneb cesta tam a zase zpátky", 1989)
  2006   Urban 2007
katalog nevýtvarný
  published   title (subtitle)
  2012   Zničené kostely severních Čech / Vernichtete Kirchen Nordböhmens 1945-1989
periodikum
  published   title (subtitle)
  2004   Galerie Bayer & Bayer (Jan Koblasa; Od apokalypsy k volnosti ptáků)
  2004   Galerie Bayer & Bayer (Petr Cempírek)
  2004   Galerie Bayer & Bayer (Art Prague 2004)
  2006   Galerie Bayer & Bayer (Vendula Císařovská a Petr Císařovský)
plakát
  published   title (subtitle)
  1998   Léčivé obrazy v Galerii Mánes na výstavě V. Kokolii Prsa
pracovní sešit
  published   title (subtitle)
  1998   Nan Goldin: I'll Be Your Mirror (Deník procházky výstavou)
soukromý tisk
  published   title (subtitle)
  2004   jak to bylo...
textová příloha
  published   title (subtitle)
  1999   Nan Goldin: I´ll Be Your Mirror / Budu tvým Zrcadlem

Realtisk, s.r.o.

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2003   Nejkrásnější české knihy roku 2002 / The Most Beautiful Czech Books of 2002