Realtisk, s.r.o.

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1998, Ivan Komárek: Polystyrény 1997 / Polystyrenes 1997
1999, Ivan Komárek: (Ne)jasná řeč těla (1986 - 1998)
1999, Pavel Opočenský
1999, Xénia Hoffmeisterová
1999, Lubomír Čermák: Práce / Works
2000, Jiří Černický: Létající koberec / The Flying Carpet; Obrazy, Bin Ladinova lampa / Pictures, Bin-Ladin's Lamp
2000, Pavel Opočenský: Alu-Bond 001-050
2000, Roman Franta: Obrazy / Paintings 1996-1999
2000, Martina Mináriková: Kosmická hra / Cosmic Game
2000, Ladislav Sitenský: Fotografie / Photographs
2001, Pavel Opočenský: Fragilitas Tenax
2001, Jiří Sozanský: Kámen a kost / The Stone and Bone (Pocta Janu Zahradničkovi / Tribute to Jan Zahradníček)
2001, Magdalena Jetelová: Urban Landscape (14°25'01''E Connection 50°05'15''N)
2001, Alvar Aalto: Houses (Nadčasovost výrazu / Time expressions)
2001, Otto Placht
2002, Příběhy Josefa Jíry
2002, Bílá zóna
2002, Dominik Mareš
2002, Věroslav Škrabánek: Fotografie architektury
2002, Pierre Balas: Territoire
2003, Pavel Opočenský: Fragillitas gradatim
2003, Ivan Ouhel: Obrazy - kresby (Terra genetrix a kosmologická hierogamie)
2003, Petr Faltus: Potichu o tichu (Pastely z roku 2003)
2003, Roman Franta: Zvířata / Animals
2003, Martin Mainer: Mraky a levé a pravé oko / Clouds and the Left and the Right Eyes
2003, Miloslav Hotový: Práce z šedesátých let / Work of the 1960s
2003, Martina Mináriková: Stvoření / Stvorenie / Creation
2003, Ivan Kroupa (Realizace a projekty 1988-2003 / Realizations and Projects 1988-2003)
2003, Jiří Nekovář: Branou světla
2003, Pavel Šlegl: Hierofanie (kresby: Laokoón Ja ákob-el)
2003, Michal Šarše: Exemplum Mirabile Skulpturarum
2004, Jiří John: Malba, grafika, kresba
2004, Karel Malich ((Galerie Benedikta Rejta))
2004, Jan Pištěk: Pravda versus fikce
2004, Otto Herbert Hajek: Malba velkého formátu / Großformat-Malerei / Painting in a Large Format
2004, Petr Hrbek: Ignea vis
2004, Vojtěch Preissig (1873-1944) (Průvodce výstavou životního díla Vojtěcha Preissiga, Národní galerie v Praze)
2004, Architekt Ladislav Lábus
2004, Agnes Maes: From Le ballet mécanique to Le ballet des cellules
2004, Dominik Mareš: Fire
2004, Jiří John: Paintings, Graphics, Drawings
2004, Scriptorium. Kamenopisy Mikoláše Axmanna
2004, František Skála
2004, Michal Segert: Záblesky / Les illuminations
2004, Petr Brandl: Malíř neřestí pozemských/ A Painter of Wordly Vices
2004, Věroslav Škrabánek: Ignis Artefex (Malba a kresba z let 1957 - 1963)
2005, Julius Payer: Záliv smrti / Starvation cove
2005, Roman Franta: EUSA / Strange World
2005, Milan Houser
2005, Jan Hendrych
2005, Nobuyoshi Araki (Tokyo Flowers)
2005, Téma Job (Z díla Jiřího Sozanského)
2005, Vladimír Svoboda: Contemplationis
2005, Mikoláš Axmann: Tisky / Prints
2005, Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím
2005, Emil Králíček (Zapomenutý mistr secese a kubismu / Ein neu entdecker Repräsentant des tschechischen Jugendstils und Kubismus)
2005, Zdeněk Rybka: Matières et mémoires / Hmoty a paměti
2005, Iva Vodrážková: Vyzdvižení / Elevation, Příběhy / Tales
2006, Lucie Svobodová: Hyperporyv
2006, Petr Kvíčala (Červenec 1984 až 28. 2. 2006)
2006, Petr Kvíčala (From July 1984 to 28. 2. 2006)
2006, Z anonymity vystupuje designér František Crhák
2006, Teď (Práce Evy Kmentové)
2006, Rineke Dijkstra: Portréty / Portraits
2006, Karel Hubáček (Pocta České komory architektů 2005)
2006, Radan Wagner: Mezi světy / Between Worlds
2006, Jiří Sozanský: Monology / Monologues 1971 - 2006
2006, František Kyncl: Konstrukce nekonečna
2006, Monika Abbott: Mushrooms and Hearts / Houby a srdce
2006, Eva Švankmajerová
2006, Běla Kolářová
2006, Albrecht Dürer: The Feast of the Rose Garlands 1506 - 2006
2006, Petr Řehoř: Orbis pictus (Práce z let 1974-2006 / Works from 1974-2006)
2006, Albrechr Dürer: Růženová slavnost 1506-2006
2007, Hans-Peter Feldmann: FOTO
2007, Adam Vačkář: 1-12
2007, Vladimír Preclík: Barva v soše, socha v barvě
2007, Jan Jedlička: Pigmenti e disegni, Disegni cartografici, mezzetinte e stampe, fotografie, film e video / Pigments and Drawings, Cartographic Drawings, Mezzotints and Prints, Photographs, Films and Videos
2007, Andy Warhol: Slovenská lekce / A Slovak Lesson
2007, Dominik Mareš
2008, Veronika Bromová: Království / Kingdoms
2008, Jan Šerých se narodil 24. 6. 2083 minus jedna
2008, Petr Faltus: Litografie z let 2005/2007 / Lithographies 2005/2007
2008, Miloslav Moucha
2008, Milan Pitlach: Kaligrafie / Calligraphy (Fotografie obrazů a znaků na zdech Šanghaje / Photographs of drawings and symbols from the walls of Shanghai)
2009, Roman Franta: P-ZOO (Obrazy, akvarely / Paintings, watercolours)
2009, Dominik Mareš
2009, Monika Immrová: Tvary
2009, Andrea Thiel Lhotáková: Monumenty
2010, Jindřich Zeithamml: Grafika
2010, Emil Filla: Archiv umělce
2013, Milan Guštar
nedatováno, Tomáš Vaněk (Barvy Laky Participy Zamalovávání Vzorník použitých sprejů)
nedatováno, Peter Balhar
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1993, Skupina Svárov / Svárov Group
1999, Foto Malba Fuxa Komárek
2000, Práce s tělem / Work with the Body
2001, The Glory of the Baroque in Bohemia (Art, culture and society in the 17th and 18th centuries)
2002, Jubilanti S.V.U. Mánes 2002
2003, Nejmladší / The youngest (Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995-2003 / Exhibition of the youngest Generation Art from 1995-2003)
2003, Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003, Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
2003, Cena Jindřicha Chalupeckého (Finále 2003)
2003, A Matter of Art (Současná architektura ve Švýcarsku / Contemporary Architecture in Switzerland)
2003, Tulipán v lesku půlměsíce (Turecká keramika 15.–17. století a její ohlasy v Evropě)
2003 (nedat.), Pierre Mabille, Michèle Antoine
2004, Český filmový plakát 20. století
2004, Šedesátá / The sixties
2004, IV. mezinárodní trienále grafiky Praha 2004 / 4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004 (Lino: Technika 20. století v digitálním světě / Lino: a Twentieth-century Technique in the Digital Age)
2004, BAUMSCHLAGER-EBERLE: 1996-2002 (Regionální a mezinárodní / Von Regionalem und Internationalem)
2004, Face to Face / Tváří v tvář (Fotografie ze sbírky F. C. Gundlach / Photographs from the F. C. Gundlach Collection)
2004, Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 2004
2004, Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2004, Zlatý věk Ukiyoe
2005, Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 2005 / Jindřich Chalupecký Award - Final 2005
2005, Diplomky VŠUP 2005: Golden mix
2005, International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled)
2005, Je Désire
2005, Pohádkové bytosti
2005, Nejkrásnější české knihy roku 2005 / The Most Beautiful Czech Books of the Year 2005
2005, Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2005, Querkraft (Album 98-06)
2005, Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years
2005, Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století)
2005, Jakub Špaňhel, Jonáš Czesaný
2005, Decuria: 10 QEP fotografů z České republiky / 10 QEP photographers from the Czech Republic
2006, Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
2006, Současné ruské umění / The Moscow News
2006, Diplomky VŠUP: Můj ty Tondo kolenatej, aneb vrchol programu
2006, U15130 (Ateliér Ivana Kroupy FA CVUT / Ivan Kroupa studio FA CTU; Studentské projekty R35 / Student's projects R35)
2006, Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2006
2006, V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914)
2006, Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design)
2006, In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914)
2006, Družstevní práce - Sutnar Sudek
2006, Autobiographies
2006, Fotostrojka / Photostroika / Fotostrojka (Sovětská fotografie / Soviet Photography / Sovetskaja fotografija 1917-1941)
2006, Secese v Chorvatsku
2007, Typický obraz
2007, Funkeho Kolín / Funke's Kolín (7. ročník fotografického festivalu / 7th photo festival)
2007, AmP arquitectos: Ve znamení vulkánu / The mark of the volcano
2007, Diplomky VŠUP 2007 (Katalog diplomových prací)
2007, Marek (Sbírka současného českého a slovenského výtvarného umění / A Collection of Contemporary Czech and Slovak Art)
2007, 2. salon autorského šperku / 2nd Salon of Studio Jewelry
2007, Struktury / Český šperk (Structure / Czech Jewelry)
2008, Projektil 2002/2008
2008, Zelená architektura.cz / Green architecture.cz (architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirace přírodou / architecture, landscape, sustainability, nature as inspiration)
2008, Vítězové
2008, Koloseum - Vítězové a poražení / The Colosseum - The Victors and the Vanquished
2008, Intercity: Berlin - Praha (04 Architektura)
2008, The Brussels Dream / Le Rêve Bruxellois / Der Brüsseler Traum (The Czechoslovak Presence at EXPO 58 in Brussels and the Lifestyle of the Early 1960s / La participation tchécoslovaque à l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles et le style de vie au début des annés 60 / Die tschechoslowakische beteiligung an der we)
2009, Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award (Finále 2009 / Final 2009)
2009, Kubismus 1910-1925 (Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
2009, 20 - 20: Twenty after Twenty CZ - SK
2009, Dekadence (Bohemian Lands 1880-1914)
2009, Ikebana B.K.S. včera a dnes
2010, Prague Photo 2010
2010, Budoucnost budoucnosti / The Future of the Future ((Malý))
2010, 32 kamenů: Umění šachu
2010, Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 2010 / Jindřich Chalupecký Award - Final 2010
2010, Věci, o kterých s nikým nemluvím (Současné české umění: 5. Bienále mladého umění Zvon 2005, 6. Bienále mladého umění Zvon 2008)
2010, Konfrontace (Československý a polský filmový plakát / Czechosłowacki i polski plakat filmowy / Czechoslovak and polish film poster)
2010, Cena Jindřicha Chalupeckého 20 let / Jindřich Chalupecký Award 20 Years (MCMXC - MMX)
2011, Startpoint: Prize for Emerging Artists 2011
2012, Startpoint: Prize for Emerging Artists 2012
2013, Startpoint: Prize for Emerging Artists 2013
Poster
published, title (subtitle)
1998, Léčivé obrazy v Galerii Mánes na výstavě V. Kokolii Prsa
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2003, Michal Šarše: Exemplum Mirable Skulpturarum
2004, Věroslav Škrabánek: Ignis Artefex
2005, Vladimír Svoboda: Contemplationis
2006, Petr Řehoř: Orbis pictus
Book
published, title (subtitle)
, Krása i jed: čtyřverší irského středověku 7. - 14.století
1996, Martin Velíšek: Lyžaři / Skiers
1998, Velká kavárna Slavia
2002, Splátka dluhu (Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938)
2002, Begleichung der Schuld (In Prag tätige deutschprachige Architekten 1900-1938)
2003, Fotografie vidí povrch / La photographie reflete l´aspect des choses
2003, Baletní jednotka Křeč
2003, Pět rozhovorů (Smith, Lichtenstein, Serra, Andre, Koons)
2003, V čase neustálé změny
2004, Londýn stejný a jiný
2004, Syrové umění (Sbírka Jana a Evy Švakmajerových)
2004, Sansepolcro
2004, Vlastislav Hofman
2004, Kapitoly z dějin designu
2005, Alena Kučerová
2005, Design: Aktualita, nebo věčnost? (Antologie textů k teorii a dějinám designu)
2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005
2005, Jesenicko poeticky (Měchura - Mottl - Řebec)
2005, O umělcích
2005, Stano Filko
2005, Karel Votipka. České kameny
2005, Kunisada - mistr pozdního japonského dřevořezu
2006, 100 děl z Národní galerie v Praze
2006, Edvard Munch: Být sám (Obrazy - deníky - ohlasy)
2006, Mozart
2006, Babiččina vyprávění (Lidové pověsti z Orlických hor)
2006, Sklo a světlo (150 let sklářské školy v Kamenickém Šenově: 1856-2006 )
2006, Karel IV., císař z boží milosti (Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437)
2007, Martin Mainer
2007, Skutečný příběh Cílka a Lídy
2007, Filozofie a politika kýče
2007, Mluvil tu někdo o totalitarismu?
2007, Velké putování Vlase a Brady
2007, Street Art Praha
2007, Elektrofony: Historie, Principy, Souvislosti (Část I - elektromechanické přístroje)
2008, Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918)
2008, Osobní a veřejné
2008, Management umění
2008, New Face of Prague (Současná architektura v Praze po roce 1989 / Contemporary Architecture in Prague after 1989)
2008, Nikdo jiný, zatím nic
2008, Lahvová pošta
2008, Kus historie
2008, Umělcova skutečnost
2008, Dopisy bratrovi
2009, Jackson Pollock: Výroky a rozhovory
2009, DaM: Architekti DaM Architects
2009, National Technical Library
2010, Ivan Komárek
2010, Věra Nováková
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2006, Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění)
2009, Atlas transformace
Periodical
published, title (subtitle)
2004, Galerie Bayer & Bayer (Jan Koblasa; Od apokalypsy k volnosti ptáků)
2004, Galerie Bayer & Bayer (Petr Cempírek)
2004, Galerie Bayer & Bayer (Art Prague 2004)
Bibliophily
published, title (subtitle)
2007, Zdeněk Beran: Texty a kresby z první poloviny sedmdesátých let
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
nedatováno, Dílo sezony IV/2002 (Gerbrand van den Eeckhout)
Calender
published, title (subtitle)
1999, Jan Hísek 2000 (Jan Hísek, ilustrace ke knize J. R. R. Tolkiena "Hobit aneb cesta tam a zase zpátky", 1989)
2006, Urban 2007
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1998, Výstava a aukce výtvarných děl na téma pes
Non-Arts Catalogue
published, title (subtitle)
2012, Zničené kostely severních Čech / Vernichtete Kirchen Nordböhmens 1945-1989
Private Print
published, title (subtitle)
2004, jak to bylo...
Workbook
published, title (subtitle)
1998, Nan Goldin: I'll Be Your Mirror (Deník procházky výstavou)
textová příloha
published, title (subtitle)
1999, Nan Goldin: I´ll Be Your Mirror / Budu tvým Zrcadlem