Spolek výtvarných umělců Mánes

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1909   XXVII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Soubor děl sochaře Emila A. Bourdelle)
1910   Antonín Slavíček
1912   XXXIX. výstava S.V.U. Mánes (H. Böttinger - Výbor prací 1901 - 1911)
1919   Jan Preisler
1920   Jubilejní výstavy Josefa Mánesa 1820–1920: Dům umělců. Obrazy
1920   Jubilejní výstavy Josefa Mánesa 1820–1920: Topičův salon. Grafika
1922   Mikuláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb
1922   J. V. Myslbek: Soubor portrétů
1922   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1920-1922
1922   Pablo Picasso: Výbor prací z let 1906-1921
1922   Edvard Munch: Soubor grafiky
1923   Max Švabinský: Soubor prací
1923   Otokar Kubín (Coubine): Soubor obrazů, kreseb a grafiky
1923   Emanuel Vidovič: Soubor obrazů a akvarelů
1924   Dílo malíře Adolfa Kosárka 1830-1859
1924   Juan Gris
1924   Soubor díla Maxe Pirnera
1925   Miloš Jiránek (1875-1911)
1925   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1924-1925
1925   Herbert Masaryk 1880-1915
1925   Karel Myslbek (1874-1915)
1925   Rudolf Kremlička: Soubor prací z let 1924-1925
1926   Antonín Procházka: Oleje a kresby
1926   Jan Štursa 1880 - 1925
1926   Edgar Degas (1834 - 1917): Soubor plastik
1926   Mikoláš Aleš (1852-1913)
1926   Jindřich Průcha (1886-1914)
1926   Jean Štursa 1880-1925
1926   Jan Kotěra (1871-1923)
1927   Posmrtná výstava sochařského díla Otty Gutfreunda (1889 - 1927)
1927   Karikatury a ilustrace Zdeňka Kratochvíla
1927   Sláva Tonderová-Zátková: Oleje
1928   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1926-1927
1932   164. posmrtná výstava obrazů Josefa Hubáčka
1932   Jubilejní výstava díla Emila Filly
1932   Josef Hubáček: Posmrtná výstava
1932   Antonín Slavíček: Jubilejní výstava díla
1932   Max Švabinský: Souborná výstava díla
1933   Francisco José Goya y Lucientes: Výstava grafických listů
1933   Jubilejní výstava díla Otokara Nejedlého
1935   Emil Filla: Plastika, suché jehly, lepty, dřevoryty, litografie, oleje; Černošská a tichomořská plastika: 185 soch ze sbírky Joe Hlouchy
1936   Karel Dvořák
1936   Miloš Jiránek (1875 - 1911)
1936   Willi Nowak
1936   Sláva Tonderová-Zátková: Souborná výstava obrazů
1937   Neznámý E. Filla
1937   Bohumil Dvořák
1937   Georges Kars
1938   Emil Filla: Nové práce
1938   Josef Mařatka: Posmrtná výstava díla
1938-   Václav Antoš (1878 - 1938) (Posmrtná výstava prací)
1940   Dílo Rudolfa Vejrycha (1882-1939)
1941   Jaroslav Grus: Obrazy z let 1940 - 1941
1941   Josef Lada
1941   Vzpomínka na Jindřicha Pruchu
1941   Kresby Jana Štursy
1942   Výstava obrazů Aloise Fišárka z let 1939 - 1941
1942   Václav Hejna: Výstava obrazů a kreseb
1942   Výstava nových obrazů A. V. Hrsky / Ausstellung von neuen Bildern
1942   Richard Wiesner: Výstava obrazů
1942   Karel Černý: Obrazy
1942   Posmrtná výstava díla Antonína Hudečka
1942   Josef Hubáček: Obrazy
1942   Vladimír Sychra: Nové obrazy
1942   Výstava kreseb a náčrtů Vl. Sychry
1943   Jan Bauch
1943   Výstava akvarelů a kreseb Jiřího Krejčího (Ausstellung von Aquarellen und Zeichnungen Jiří Krejčí)
1943   Karel Dvořák
1943   Božena Matějovská
1943   Karel Dvořák: Souborná výstava díla
1943   Jindřich Prucha (1886-1914)
1944   J. O. Marvánek
1944   Arnošt Hofbauer 26.IV.1869-11.I.1944 (Posmrtná výstava / Nachlassausstellung)
1945   Emil Filla: Obrazy a kresby dosud nevystavené z let 1938-1939
1945   Vzpomínáme malíře Jiřího Jelínka
1946   Josef Lada
1946   František Kupka: Výstava životního díla
1946   Jindřich Štyrský
1946   Otto Gutfreund: Kresby, drobná plastika
1946   Jaroslav Král
1946   Dalibor Mareček
1946   K. Roškot: Výstava celoživotního díla
1946   Jiří Krejčí: Akvarely, kresby, ilustrace
1946   Sláva Tonderová-Zátková
1947   Antonín Procházka: Souborná výstava
1947   Václav Zykmund: Kašpar noci (ilustrace ke knize Aloysia Bertranda)
1947   Václav Špála: Posmrtná výstava
1947   Emil Filla: Práce z let 1946-47
1947   Josef Gočár: Výstava životního díla
1947   Posmrtná výstava Bořivoje Žufana
1947   Constant Permeke
1947   Alois Wachsman: Posmrtná výstava
1948   Vincenc Beneš: Výběr z práce deseti let
1948   Arnošt Paderlík
1948   Souborná výstava sochařského díla Otty Gutfreunda
1948   William Gropper: Výstava karikatur a kreseb
1948   Miloslav Holý: Souborná výstava obrazů a kreseb
1948   Vilém Nowak
1948   Dominguez
1948   Jarmila Zábranská
1949   Bohuslav Dvořák
1949   Nové obrazy Václava Koutského
1949   Bohumil Kafka: Posmrtná výstava
1949   Václav Hejna: Oleje, akvarely, kresby a grafika 1938-1948
1949   Posmrtná výstava Františka Vojáčka
1950   Souborná výstava malíře, karikaturisty Antonína Pelce
1950   Nové obrazy Václava Koutského
1950   Václav Hejna: Nové obrazy
1952   Miloš Jiránek (Výtvarné dílo 1875 - 1911)
1992   Stanislav Ježek
1992   Josef Istler (Jalta)
1993   Václav Špale
2008   Jana Budíková (Věnováno mému dědu Josefu Graulichovi)
2008   Anna Podzemná-Suchardová: Výběr z díla (Obrazy, kresby, známková tvorba. Ke 100. výročí narození v roce 2009)
2011   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design II / Landscape - Architecture - Design II
2011   Jaroslav Kopáč 1904-1949: Kresby, obrazy
2012   Eva Chmelová 1987 → (Obrazy)
2014   Krajiny domova Bohuslav Dvořáka
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1911   XXXV. výstava S.V.U. Mánes
1911   XXXVI. výstava S.V.U. Mánes, členská
1911   Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag
1913   XXXXIII. výstava S.V.U. Mánes, členská
1914   46. výstava S.V.U. Mánes (členská)
1914   Moderní umění: 45. výstava S.V.U. Mánes v Praze
1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1917   48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1918   49. výstava S.V.U. Mánes
1920   53. výstava S.V.U. Mánes
1921   LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská
1922   Vánoční trh prací členů spolku (LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská
1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská)
1925   Kresby a drobná plastika členů spolku (XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1926   Výstava sběratele Dra. A. Starého
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1927   130. výstava S.V.U. Mánes
1927   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská
1928   Posmrtná výstava V. H. Brunnera a vzpomínková výstava Jana Preislera
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1935   První výstava Skupiny surrealistů v ČSR
1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii
1936   Výstava poštovních známek v Mánesu
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1937   Výstava francouzského malířství od Maneta po dnešek (Oslavy 50 let Mánesa I.)
1938   Česká tradice v 19. století
1938   Postavy českých dějin
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1940   Obraz a socha v bytě I.
1940   Od náčrtu k obrazu a soše
1943   Arnošt Paderlík, Zdenek Seydl
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945)
1946   Mánes 1946
1946   Umění republikánského Španělska (Španělští umělci pařížské školy)
1947   Generace Mánesa 1939-1947
1947   Monumentální úkol současného výtvarnictví
1948   Slovenské lidové umění (Výstava slovenského lidového umění a národního umělce Ferdiše Kostky)
1955   Antonín Slavíček, Josef Mařatka
1998   Jubilanti mánes 1998
1999   Jubilanti Mánesa 1999
2002   Jubilanti S.V.U. Mánes 2002
2010   Jiroudek, Liesler, Paderlík: 3/7
2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury)
2012   Od baroka k Josefu Mánesovi
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2014   Spolek výtvarných umělců Mánes na zámku Vrbičany
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené)
Poster
published, title (subtitle)
1947   S.V.U. Mánes 1947
1947   Generace Mánesa 1939-1947
1947   Emil Filla: Práce z let 1946-47
nedat.   Členská výstava S.V.U. Mánes
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1926   Jan Štursa
1941   Josef Lada: Souborná výstava
1942   A.V.Hrska
1943   František Jiroudek: Výstava obrazů
1943   Posmrtná výstava Jana Trampoty
1943   Jindřich Prucha
1944   Josef Liesler: Obrazy a kresby
1944   Václav Koutský: Obrazy a kresby
1946   Josef Lada
1947   Václav Zykmund: Kresby
1947   Alois Wachsman (posmrtná výstava)
1948   Josef Liesler
1948   Arnošt Paderlík: Obrazy
1994   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném (Tvorba z let 1992-1994)
2007   Dalibor Mareček (1915-1945): Obrazy a kresby
2007   Josef Liesler: Obrazy, objekty, grafika
2007   Petr Šmaha: Obrazy, kresby 2002 - 2007
2008   Lenka K. Galeoni: Terra animata (Sochy, obrazy a kresby)
2009   František Janula: Staré / nové práce
2009   Josef Husák: Fotografie
2011   Jaroslav Kopáč (1904–1949) (Obrazy a kresby)
2014   Mario Lattes: Tra pittura e letteratura / Mezi malbou a literaturou (Vybraná díla ze sbírky Bottari Lattes)
Book
published, title (subtitle)
1900   František Bílek a jeho dílo (32 reprodukcí v textu a 2 světlotiskové přílohy)
1908   Někdejší mistři (Díl I. Belgie, Díl II. Holandsko)
1908   Hanuš Schwaiger (Výbor z jeho díla)
1908   Dojmy a potulky (1901 - 1908)
1909   Moderní malíři
1910   Malíře Antonína Slavíčka vybraná korespondence
1910   Antonín Slavíček (Výbor z jeho díla)
1918   Malířská fantasie
1921   Praha barokní
1921   Josef Mánes
1922   Tři leta s "Mánesem"
1923   Tvoření v umění výtvarném
1924   Mikuláš Aleš
1926   Jan Štursa: Dílo
1929   V. H. Brunner 1886 - 1928
1929   Antonín Dvořák
1929   Tajemné dálky
1930   Umění Číny a Japonska
1930   Otázky a úvahy
1930   Antonín Slavíček
1931   Hlasy světa a domova
1932   Dobyvatelé
1934   Spojité nádoby
1935   Cestování s Mánesem ve Španělích
1935   Václav Špála
1936   Škaredá středa
1936   Domenico Theotocopuli zvaný El Greco
1937   Corot
1937   Henri Rousseau
1938   Edouard Manet
1938   Emil Filla
1939   Josef Mánes živý pramen národní tradice
1940   Sloh a architektura
1940   Josef Navrátil
1940   Mistr brevíře Jana ze Středy
1940   Bohumil Kubišta (Monografická studie)
1940   Jan Preisler
1941   Bohumil Kubišta
1941   Albrecht Dürer
1941   Michelangelo
1941   Jindřich Prucha
1942   Albrecht Altdorfer
1942   Josef Mařatka
1942   Antonín Hudeček
1942   Rudolf Kremlička
1942   Karel Purkyně
1942   Holandské zátiší
1943   Václav Levý
1947   František Muzika
1947   Josef Lada
1947   Antonín Hudeček
1947   Delacroix
1947   Feidias
1947   Olejové barvy umělecké a malířský materiál
1948   Jan Bauch
1948   Antonín Pelc: Karikatury 1919 - 1945
1948   Otto Gutfreund
1948   Karel Dvořák
1948   Václav Špála
1948   Goya
1948   Max Švabinský
1948   Ruské ikony
1949   Giotto
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1936   Bedřich Feuerstein
1947   Sborník SVU Mánes 1939-1945 (Volné směry 39. ročník)
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1931   Gutfreundova léta učení a putování
Funeral Card
published, title (subtitle)
1946   Spolek výtvarných umělců Mánes... (Václav Špála)
1953   PhDr. Jan Loriš (historik umění a teoretik)
1954   A. V. Hrska (akademický malíř)
1954   Ladislav Kofránek (akademický sochař)
1991   Zdena Preclíková-Fibichová
2001   Zdenko Feyfar (umělec a fotograf)
2001   ing. arch Jiří Novotný (čestný starosta Spolku výtvarných umělců Mánes)
2001   malíř Vilém Plocek
2001   akademický architekt Václav Hilský
2005   akademický malíř Josef Liesler (čestný starosta Spolku výtvarných umělců Mánes)
2005   Eva Švankmajerová (malířka, básnířka, divadelní a filmová výtvarnice, členka Spolku výtvarných umělců Mánes a Skupiny čs. surrealistů)
2007   akademický malíř Vladimír Jarcovják (člen S.V.U. Mánes)
2008   Prof. Ak. soch. Vladimír Preclík (předseda S. V. U. Mánes)
2015   Ak. soch. Peter Oriešek (člen S. V. U. Mánes.)
2020   doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1937   Francouzského malířství od Maneta po dnešek
1940   Od náčrtu k obrazu a soše
1943   Hosté Mánesa 1943
1992   54. členská výstava
1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1994   Mánes Mánesu
1997   Mánes Josefu Lieslerovi k 85. narozeninám. Kresba členů S.V.U. Mánes a jejich hostů
1998   Kresby členů S.V.U. Mánes
1998   Mánes Janu Bauchovi k 100. výročí narození, Pocta Janu Bauchovi
1999   Obraz, socha a svět. Architektura a výtvarné umění. Bílá zahrada Václava Fialy
2001   Možná první a zatím poslední
2004   Jubilanti S.V.U. Mánes 2004
2006   Hosté zámku Bezdružice Ženský prvek?! (sklářské výtvarnice)
2007   Mánes Mánesu (Výstava k 120. výročí založení S.V.U. Mánes)
2008   Jubilanti Mánesa 2008
2008   Asociace profesionálních fotografů: Výběr
2008   Členská výstava S.V.U. Mánes P-S
2010   Josef Gočár / Otakar Novotný
2012   Josef Gočár / Otakar Novotný
2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl spolku na formování české moderní kultury)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1924   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
1925   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
1926   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
1932   Max Švabinský: Souborná výstava díla
1938   Postavy českých dějin
1944   Rudolf Kremlička
Periodical
published, title (subtitle)
1896   Volné směry
1896   Volné směry
1897   Volné směry
1897/02   Volné směry
1897/03   Volné směry
1897/04   Volné směry
1897/05   Volné směry
1897/06   Volné směry
1897/07   Volné směry
1897/08   Volné směry
1897/10   Volné směry
1898   Volné směry
1898   Volné směry
1903   Volné směry
1904   Volné směry
1906   Volné směry
1919–1920   Volné směry
1927–1928   Volné směry
1927–1928   Volné směry
1927–1928   Volné směry
1927–1928   Volné směry
1927–1928   Volné směry
1927–1928   Volné směry
1927–1928   Volné směry
1929/01/20   Volné směry
1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě)
1997/01   Listy S.V.U. Mánes
1997/05   Listy S.V.U. Mánes
1997/12   Listy S.V.U. Mánes
1998   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo vydané u příležitosti výstav pořádaných k 100. výročí narození Jana Baucha)
1998   Listy S.V.U. Mánes
1998   Listy S.V.U. Mánes
1998   Listy S.V.U. Mánes
1999   Listy S.V.U. Mánes
1999   Listy S.V.U. Mánes
1999   Listy S.V.U. Mánes
2000   Listy S.V.U. Mánes
2000   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo vydané k výstavě Fotografie v Mánesu)
2000   Listy S.V.U. Mánes
2000   Listy S.V.U. Mánes
2001   Listy S.V.U. Mánes
2001   Listy S.V.U. Mánes
2002   Listy S.V.U. Mánes
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2002   Listy S.V.U. Mánes
2003   Listy S.V.U. Mánes (Krajina domova třetího tisíciletí)
2003   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Jubilanti S.V.U. Mánes 2003)
2003   Listy S.V.U. Mánes
2003   Listy S.V.U. Mánes
2004   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti S.V.U Mánes 2004)
2004   Listy S.V.U. Mánes
2004   Listy S.V.U. Mánes
2005   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2005)
2005   Listy S.V.U. Mánes
2005   Listy S.V.U. Mánes
2006   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2006)
2006   Listy S.V.U. Mánes
2006   Listy S.V.U. Mánes
2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání Listů S.V.U. Mánes k výstavě Mánes Mánesu uspořádané k 120. výročí založení spolku)
2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2007)
2007   Listy S.V.U. Mánes
2007   Listy S.V.U. Mánes
2008   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2008)
2008   Listy S.V.U. Mánes
2008   Listy S.V.U. Mánes
2009   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2009)
2009   Listy S.V.U. Mánes
2010   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2010)
2011   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2011)
Bibliophily
published, title (subtitle)
1926   Úryvky z dopisů slečně Ludmile Hegenbartové
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění)
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
1944   D. Čížková
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
1924   Francouzský malíř Paul Signac (Akvarely a kresby)