Technická univerzita, fakulta užitkového umenia, katedra výtvarných umení a intermedií

city: Košice (Košice)