Uměleckohistorická společnost v Českých zemích

city: Praha
address: c/o Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4
ZIP: 110 00
phone: 222 222 144
fax: 222 221 654
e-mail: uhs@dejinyumeni.cz
www: www.dejinyumeni.cz, www.udu.cas.cz/uhs/index.html

notes:
Profesní organizace, sdružující české i zahraniční historiky umění a studenty oboru. Společnost vydává dvakrát ročně Bulletin UHS.