Ústřední kulturní dům železničářů

date of exhibition, exhibition title
1976/06-1976/07   František Hodonský ml.,
1977/06   Otakar Synáček: Obrazy a kresby,
1978/10/03 - 1978/10/31   František Gross: Kresby ze 60. - 70. let,
1978/11/21 - 1978/12/14   Jiří Blažej: Z malířské a restaurátorské tvorby,
1979/05/22 - 1979/06/30   Z komorní tvorby sochařů Prahy 2,
1979/11   Ladislav Čepelák: Z grafické tvorby 60. a 70. let,
1980/01 - 1980/02   Květa Horáková Pechánková: Tapiserie, textilní koláže 1969-79,
1980/05/19 - 1980/05/29   Dejana Stamatovová: Prostě žena,
1980/06   Padesát plastik Olbrama Zoubka,
1980/10 - 1981/01   Olga Hudečková: Keramika,
1980/11 - 1980/12   Zdeněk Sklenář: Obrazy / kresby,
1981   Otakar Kubín (Coubine),
1981/03/17 - 1981/04/15   Jaroslav Grus: Obrazy z let 1976 - 1980,
1981/04 - 1981/05   Jan Jiřikovský, zasloužilý umělec,
1981/10 - 1981/11   Jiří John: O přírodě,
1981/11/17   O výtvarném díle Jiřího Johna,
1981/12/17 - 1982/01/17   Veronika Hudečková: Nedočkavost tvořivé touhy,
1982   Železniční tematika v české malbě 20. století II,
1982/02   Stanislav Ježek: Obrazy z let 1933 až 1981 ze sbírek českých galerií,
1982/04   Karel František Novák: Fotografie, které mám rád,
1982/05   František Ronovský: O člověku, Kresby a kvaše z let 1960 - 1980,
1982/06/08 - 1982/06/30   Karel Souček: Obrazy z cyklů Lidice - Osvobození,
1982/10   Julius Andres: Chercher la Femme,
1982/10/07 - 1982/10/30   Ladislav Zívr: Plastiky a kresby z posledních let tvorby,
1982/12   Jiří Kašpar: Sochy, Jaroslav Mysliveček: Obrazy, Josef Saska: Kresby,
1983/01/06 - 1983/02/13   Josef Šíma: Obrazy a kresby ze sbírek Moravské galerie,
1983/02 - 1983/03   Viktor Dobrovolný: Boje a vítězství,
1983/03/25 - 1983/04/17   Barevný svět Jana Anděla,
1983/05/05 - 1983/05/31   Jiří Mrázek: Obrazy a kresby z let 1943 - 83,
1983/09 - 1983/10   Václav Bartovský: Malířská tvorba z let 1927 - 1960,
1983/10   František Dostál: Lidé z říčních lázní,
1983/11/17 - 1983/12/18   Václav Boštík: Obrazy z let 1939-1983,
1983/12/23 - 1984/01/08   Vladimír Novák: Obrazy a kresby,
1984   Miloš Bláha: Město,
1984/03   Současné umění Liberecka, Malba, kresba, grafika, objekty, šperk, sklo,
1984/03/29 - 1984/04/22   Andrej Bělocvětov: Obrazy z let 1980 - '84,
1984/05/04 - 1984/05/29   Daisy Mrázková: Kresby,
1984/10   Viktor Pivovarov: Obrazy z let 1981 - 1984,
1984/12/06 - 1985/01/01   Petr Pavlík: Obrazy, kresby objekty,
1985/01   Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby,
1985/02   Ludmila Jandová: Grafika,
1985/03/21 - 1985/03/28   Počítačové umění ČSSR,
1985/04/25 - 1985/05   Václav Hraba: Grafika,
1985/05/16 - 1985/06/09   Svatopluk Klimeš: Průhledy,
1985/08 - 1985/09   Jan Ságl: Fotografie 1980 - 1985,
1985/12/12 - 1986/01/05   Rudolf Volráb: Obrazy,
1986/01/09 - 1986/02/02   Jaromír Zoul,
1986/02/06 - 1986/03/02   Ladislav Janouch: Plastiky,
1986/04   František Nedvěd,
1986/05/07 - 1986/06/01   František Dvořák: Obrazy,
1986/06/05 - 1986/06/29   Václav Stratil: Kresby,
1986/08   Jan Rynda,
1986/11/06 - 1986/11/30   Karel Malich: Obrazy,
1986/12/04 - 1987/01/04   Josef Hampl: Kresby - šití 1982 - 1986,
1987   Cyril Loštický: Ohlédnutí,
1987/01/08 - 1987/02/01   Vladimír Janoušek: Sochy,
1987/02/12 - 1987/03/08   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty,
1987/04   Otakar Štembera,
1987/05/05 - 1987/05/31   Miroslav Hudeček, Olga Hudečková,
1987/06/04 - 1987/07/05   Václav Špála: Hračky, scénografie, ilustrace, plakát - varia,
1987/08/13 - 1987/09/06   Zdeňka Holejšovská: Obrazy a obrázky,
1987/10/08 - 1987/11/01   Jiří David: Obrazy,
1987/12/03 - 1987/12/30   Věra Janoušková: Smalty,
1988/01/07 - 1988/01/31   Theodor Pištěk,
1988/02/04 - 1988/02/28   Václav Hraba: Grafika,
1988/03/31 - 1988/04/24   Dagmar Pátková: Sochy a restaurátorské práce,
1988/04/28 - 1988/05/22   Jiří Schmidt: Obrazy,
1988/05/31 - 1988/06/19   Tomáš Švéda: Obrazy - kresby,
1988/06/23 - 1988/07/17   Vilém Šebek: Plastiky,
1988/07/21 - 1988/08/14   Dimitrij Kadrnožka: Grafika a obrazy,
1988/12/01 - 1988/12/30   Vladimír Kopecký: Obrazy,
1989/01/10 - 1989/02/05   Adriena Šimotová: Kresba a prostor,
1989/02/09 - 1989/03/05   Leonid Ochrymčuk: Obrazy,
1989/03/09 - 1989/04/02   Stanislav Judl: Obrazy a plastiky,
1989/04/06 - 1989/04/30   Martina Riedlbauchová: Obrazy, Zdeněk Lhotský: Skleněné objekty,
1989/05   Blanka Lamrová: Keramika a fotografie,
1989/05/04 -1989/05/28   Adéla Matasová: Instalace,
1989/06/01 - 1989/06/25   Jiří Bouda: Grafika,
1989/06/29 - 1989/07/23   Oldřich Lacina: Obrazy,
1989/11/02 - 1989/11/26   Stanislav Kolíbal: Kresby '88,
1990/01/04 - 1990/01/28   Dana Nožičková - Stehlíková: Obrazy,
1990/02/01 - 1990/02/25   Jiří Sopko: Obrazy,
1990/03/01 - 1990/03/22   Karel Kroupa: Obrazy, plastiky, grafika,
1990/03/29 - 1990/04/22   Rudolf Fila: Obrazy,
1990/04/24 - 1990/05/20   Vladimír Jarcovják: Obrazy,
1990/06/21 - 1990/07/15   Luděk Holub: Obrazy,
1990/07 - 1990/08   Pavel Filip: Krajem Tiché Orlice,
1990/08/16 - 1990/09/09   Jana Skalická: Igelity,
1990/09/13 - 1990/10/07   František Janoušek: Obrazy z let 1932 - 1942,
1990/11/08 - 1990/12/02   Zorka Ságlová: Obrazy,
1990/12/06 - 1990/12/30   Daniel Balabán: Obrazy,
1991/01/10 - 1991/02/03   Jiří Lacina: Obrazy,
1991/02/07 - 1991/03/03   Václav Hejna: Malby, asambláže, kresby z třicátých až osmdesátých let,
1991/03/07 - 1991/03/31   Antonín Stibůrek: Obrazy, objekty,
1991/04/04 - 1991/04/28   Pravoslav Kotík: Výbor z díla,
1991/05/02 - 1991/05/26   F. K. Foltýn: Obrazy,
1991/05/30 - 1991/06/23   Eva Vlasáková: Kresba, instalace,
1991/06 - 1991/07   Pavel Laška: Obrazy,
1991/08 - 1991/09   Josef Mžyk: Malby,
1991/09/12 - 1991/10/06   Antonín Střížek: Obrazy,
1991/11   Dialog '92 k poctě Jana Amose Komenského,
1991/12   Jiří Ladocha: Dreaming of a Story, The Story of the Dream / Sen o příběhu, příběh o snu,
1992/01/09 - 1992/02/02   Bernhard Wüscher: Obrazy,
1992/02   Ivana Šolcová-Šrámková: obrazy,
1992/05/07 - 1992/05/31   Pavel Besta: Obrazy,
neuvedeno   Jaroslav Němec: Oleje a akvarely z cest po Čechách a zahraničí,