Základná umelecká škola, výtvarný odbor

year of establishment: 1959
city: Košice (Košice)
address: Kováčska 43
ZIP: 041 99
www: www.skolakosice.sk

notes:
Škola poskytuje výtvarné vzdelávanie pre žiakov prípravného ročníka, I. stupňa základného štúdia / žiaci ZŠ, II. stupňa základného štúdia - žiaci stredných škôl. Škola sa zameriava sa na klasickú výuku výtvarných činností v predmetoch : Kresba, Maľba, Grafika, Modelovanie a práca s materiálom, Dekoratívne činnosti, Vybrané state z teórie umenia a ponúka žiakom aj možnosť umeleckého spracovania dreva Najvýznemnejšie úspechy: Od svojho založenia škola pravidelne obosiela výtvarné súťaže doma i v zahraničí. Za svojej existencie získali žiaci stovky významných úspechov a ocenení (Bohúňová peleta - Dolný Kubín, Bienále fantázie - Martin, Zelený svet - Banská Bystrica, VýtvarnýTrenčín, MGF - Vrútky, Lidice/ČR, Schwedt/Nemecko, Oslo/Nórsko, Tókio/Japonsko, SHANKAR´S - New Delhí/India, Bitola/Macedonsko, Likovni svet - Celje/Slovinsko, Rainbow - Zánka/Maďarsko, Torúň/Poľsko, ... Vysunuté expozície práce žiakov školy v priestoroch : TEHO s.r.o., Komenského 7, Košice, Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice, Cukráreň AIDA, Hlavná ul., Košice, Akadémia vzdelávania, Rooseveltova 4, Košice, Pedagogicko-psychologická poradňa, Zuzkin park, Košice, MMK - oddelenie školstva, Tr. SNP 48/A, Košice.
Významní absolventi: Ing. Michal Burák, Ing. Peter Wohlfahrt, ak.mal. Pavol Bratský, ak.mal. Pavol Bratský, ak.mal. Zbyněk Prokop, Ing. arch. Alexander Lami, Ing. arch. Anna Mária Lamiová, ak.mal. Noemi Ráczová, Ing.arch. Ivan Zachar, Ing.arch. Jarmila Vagašová, Mgr.art. Eva Kornuciková, ak.mal. Viktor Šefčík, ak.soch. Peter Sceranka, ak.arch. Božena Baraniaková, ak.mal Andrea Lipkovičová, Mgr.art. Ivan Kažimír, ak.mal. Alexander Bugan, ak.mal. Zsolt Lukács, ak.soch. Anna Bartuszová
zdroj - www.skolakosice.sk