Knihovna Filozofické fakulty UK, Koordinační a metodické centrum

city: Praha
address: Náměstí Jana Palacha 2
ZIP: 116 38
phone: +420 221619239
www: www.knihovna.ff.cuni.cz