Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské

city: Hradec Králové (Hradec Králové)
address: Ambrožova 728
ZIP: 50002
phone: 495 512 453
e-mail: amb@ccshhk.cz
www: www.amb.ccshhk.cz

word:

Josef Gočár vytvořil projekt Sboru kněze Ambrože jako součást dílčí regulace školské čtvrti na Tylově nábřeží a Ulrichova náměstí a to v trojúhelníkovém bloku mezi ulicemi Nerudovou a V Lipkách. Realizaci stavby provedl Josef Vyleťal podle Gočárových plánů v letech 1926-29, úprava kolumbária a nádvoří byla dokončena v roce 1930. V 80. letech 20. století bylo rekonstruováno kolumbárium a atrium. V letech 1994-2001 proběhla celková rekonstrukce kostela.

notes:
Generální rekonstrukce sboru kněze Ambrože započatá v roce 1999 otevřela možnost využít jeho architektonicky čistých prostor k výstavám výtvarného umění.
Jedinečnou výstavní plochu nabízejí 20 metrů dlouhé stěny bočních chrámových lodí opatřené jednoduchým závěsným systémem, které jsou ideálním místem pro velkoformátová díla korespondující s bohoslužebným prostorem. Další komornější, ale rovněž zajímavý výstavní prostor vznikl z bývalé kotelny v suterénu chrámu,
která má tvar podkovy.
Program výstav je vytvářen v ročním předstihu ve spolupráci s akademickým sochařem Š. Málkem z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Historie náboženské obce Církve československé husitské
Státní schválení pro novou náboženskou obec bylo uděleno 23. srpna 1922. Prvořadým úkolem se při vzniku obce stala výstavba sboru.
Z několika námětů, kde sbor postavit, zvítězilo místo na okraji nové regulované zástavby. Architekt Josef Gočár, profesor pražské akademie, včlenil sbor do jednotného architektonického řešení nové části města.
Pro základy stavby musela být navržena zvláštní opatření vzhledem k terénu. Na tomto místě totiž kdysi bylo jedno ze slepých labských ramen.
Základní kámen ke stavbě sboru byl položen 8. srpna 1926. Stavbu prováděla firma Josefa Vyleťala, odborný dozor Ing. Viktor Lehovec.
Stavba trvala tři roky. V sobotu 22. září 1929 byl sbor slavnostně otevřen za přítomnosti patriarchy Dr. Gustava Adolfa Procházky a biskupa Stanislava Kordule, který byl prvním faráře v této náboženské obci.
Se sborem se spojuje také farní a diecézní budova. Obě jsou zděny z cihlového zdiva a se sborem se spojuje pietně řešený ambit s kolumbáriem.