Divadelní ústav

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1962   Karel Drbohlav: Divadelní fotografie
1966   Josef Svoboda
1976   Marcel Pokorný: Výstava kostýmních prací
1977   Vladimír Nývlt: Výstava jevištních prací
1978   Miroslav Melena: Výstava scénických prací
1979   Josef Jelínek: Výstava kostýmních návrhů
1981   Květoslav Bubeník
1981   Alexandr Vladimír Hrska 1890-1954 (Scénické a kostýmní návrhy ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze)
1983   Divadlo Na zábradlí ve fotografii Karla Meistera
1983   Scénografie Otakar Schindler
1984   Scénografie Marty Roszkopfové
1984   Vlastislav Hofman 1884-1964: Životní dílo
1985   Jan Vančura: Scenografie
1986   Zbyněk Kolář: Scénografie
1986   Milan Čech: Scénografie
1995   Cesta za světlem / In Search of Light (Dílo Josefa Svobody / The Works of Josef Svoboda)
2008   Luboš Hrůza: Scénografie
nedatováno   Josef Svoboda
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960
1972   Czech stage costumes / Le costume tchèque de théâtre
1972   Češskij teatraľnyj kostjum / Das tschechische Theaterkostüm
Book
published, title (subtitle)
1965   Hamlet - pracovní deník
1968   Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista (Z podkrkonošských her českého lidu pro dnešní jeviště připravil. Jan Kopecký)
1971   Jiří Mahen
1971   Oldřich Šimáček
1973   Adolf Wenig
1977   Zdenek Seydl. Kostýmy
1977   Karel Dudič
1978   Marcel Pokorný
1978   Divadelní avantgarda (Kritiky a referáty z let 1928-1941)
1979   Karel Svolinský
1979   Jan Sládek
1980   Divadlo pro děti v Československu
1982   Zbyněk Kolář
1983   Vladimír Nývlt
1983   Josef Svoboda
1986   František Langer - divadelníkem z vlastní vůle (Výbor z prací o divadle a dramatu)
1987   Joan Brehms
1989   František Tröster
1999   Jaroslav Malina
1999   Česká divadelní architektura / Czech Theatre Architecture
2003   Czech made, současná česká scénografie / Contemporary czech stage design
2005   Fenomén Lébl 2 aneb Dobře se spolu bavit - s Pánembohem!
2006   Libor Fára: Dílo
2008   Josef Svoboda: Scenographer
nedatováno   František Tröster: Scénografie
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1965   Počátky české marxistické divadelní kritiky
1970   Nová česká a slovenská operetní i musicalová tvorba
1983   Jevištní a kostýmní výtvarníci českých divadel 83
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1997   Kdo je kdo v české teatrologii
Program
published, title (subtitle)
1964   I. celostátní přehlídka a seminář československého artistického umění