Tisk, n.p.

city: Blansko (Blansko)
address: _

notes:
provoz 57