Okresní vlastivědné muzeum

Guide
published, title (subtitle)
1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)