Photo 5

city: Praha
address: _

notes:
Občanské sdružení, jehož cílem je podpora aktivit spojených s fotografií v širším kontextu vizuální kultury a se zájmem o její sociální role a přesahy.
Sdružení organizuje fotografické výstavy, performance, workshopy a přednášky.
Členové: Daniela Deutelbaum, Jaroslav Dufek, Martin Cenkl