Výstavná sieň Múzea mincí a medailí

city: Kremnica (Žiar nad Hronom)
address: Kollárova 36