Výstavná sieň Domu Československo - sovietského priateľstva

city: Bratislava (Bratislava)
address: nám. Ľadislava Štúra 2