Knihtisk, n.p., závod 3

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1953, Václav Rabas 1953: Lidé a věci domova
1953, Karel Lidický: Sochařské práce
1953, Paul Hogarth: Kresby z dnešního Řecka
1953, Gusta Nekolová
1953, Karel Tondl: Výbor z dosavadního díla
1954, Hanuš Schwaiger
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1953, II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1953, Ruské umění
1959, Čchi Paj-š'
Book
published, title (subtitle)
1948, Tajný kurýr
1953, Malba, materiály a techniky (Příručka pro lidové výtvarníky)
1955, Kolo, motocykl, automobil
1955, Malba, materiály a techniky
1956, Novinář Jan Neruda (Několik pohledů na jeho novinářskou a redaktorskou činnost)
1959, Biologické účinky záření
1962, Přestupky a provinění
1962, 5 her a jedna aktovka
1966, Priateľ maliarov
1967, Praha legend a skutečnosti
1968, Snář (Nejnovější a obrázkový egyptsko-persko-chaldejsko-český obsahující výklady všech snů dle nejosvědčenějších a nejvyzkoušenějších pramenů)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1953, Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě
Periodical
published, title (subtitle)
1953/06/30, Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění při Československé akademii věd)
1953/11/25, Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění při Československé akademii věd)
1953/12/20, Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění při Československé akademii věd)
1954/09/30, Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění při Československé akademii věd)
1955/05/26, Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
1955/07/26, Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
1955/10/26, Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
1955/12/15, Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
1956/05/25, Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
1956/09/15, Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
1956/11/15, Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
1956/12/20, Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
1960/01, Umění (Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1960/03, Umění (Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1960/05, Umění (Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1960/07, Umění (Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1960/09, Umění (Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1960/11, Umění (Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1961/07, Umění
1962/02, Umění
1962/05, Umění (3, časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1964/05, Umění (Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1964/07, Umění (Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1965/09, Umění (Časopis ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1965/11, Umění (Časopis ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1966/07, Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1968/05, Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1969/05, Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)
1969/06, Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV)