Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál

city: Praha
address: Boční II/1401
ZIP: 141 31