C. k. umělecko-průmyslová škola v Praze

city: Praha
address: _