Československá akademie věd, Encyklopedický ústav

city: Praha
address: _