Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze

city: Praha
address: U Akademie 4
zip code: 170 22
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: vvp@avu.cz
web: www.avu.cz/vvp
birth year: 1997

notes:
Vědecko-výzkumného pracoviště AVU bylo založeno v roce 1997 v rámci grantu MŠMT podporu výzkumu na vysokých školách. Hlavním úkolem pracoviště je výzkum, zpracování a dokumentace českého poválečného umění, které jako dobový fenomén reflektující a ovlivňující vývoj českých dějin 20. století, nebylo dosud komplexněji zhodnoceno.
Prvním konkrétním výstupem výzkumné práce je souborná antologie textů České umění 1938-1989, programy, kritické texty, dokumenty, která byla publikována ve spolupráci s nakladatelstvím Academia v roce 2001. Je první textovou příručkou o vývoji českého moderního umění, uměnovědné teorie a kritiky, určenou jako základní studijní pramen pro odbornou veřejnost a studenty vysokých škol. V současné době je připravován cizojazyčný výběr z antologie ve spolupráci s nakladatelstvím Cantz Verlag.
V rámci rozsáhlé odborné práce a výzkumné rešerše byla založena databáze – BIBLIOBÁZE – dobových dokumentů k českému umění 2. poloviny 20. století (článků, knih, katalogů, sborníků a samizdatových edic), která je kontinuálně doplňována. V současné době má téměř 9500 záznamů a je přístupná veřejnosti na internetových stránkách pracoviště.
Dalším projektem je i-datum.cz – internetová databáze současného českého umění nabízející odborné i laické veřejnosti informace o českém umění po roce 1989. Jedná se o výběrový přehled, který umožňuje získání základní orientace v oblasti současného vizuálního umění v České republice

Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/05/21   Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, Akademie výtvarných umění, Praha
2005/03/31   Alén Diviš - paralelní historie, Akademie výtvarných umění, Praha
2005/11/15 - 2006/01/01   TURBULENCE - Karel Malich / Federico Díaz / E-Area / Zbyněk Baladrán, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2007/05/25 - 2007/07/29   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Centrum pro současné umění Futura, Praha
2007/05/25 - 2007/07/29   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Karlin Studios, Praha
2007/08/15 - 2007/10/14   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2010/10/18   Počátkem může být nula, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
2011/03/22   Počátkem může být nula, Umělecké centrum UP, filmový sál, Olomouc (Olomouc)
2012/03/09 - 2012/07/01   Ostrovy odporu: Mezi první a druhou moderností 1985 -2012, Veletržní palác, Praha
2013/10/16   Když se opakování stane formou: Edith Jeřábková, Barbora Klímová, Dominik Lang, Marek Pokorný, Hana Rousová, Palác U Stýblů, Praha 1
2013/11/06   Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého, Akademie výtvarných umění, Praha
2013/11/27   Pavlína Morganová: Místo v akčním umění, Akademie výtvarných umění, Praha
2013/12/11   Jan Ságl a Alica Štefančíková: Promítání undergroundových filmů Jana Ságla, Akademie výtvarných umění, Praha

Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2004   Insiders (Nenápadná generace druhé poloviny 90. let / The Unobtrusive Generation of the Late 1990s)
  2011   Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012
kniha
  published   title (subtitle)
  2004   Poetika zedního výstupku
  2008   Podkova nade dveřmi (Výbor z textů)
  2010   Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu / Komunistické postskriptum
  2010   Kapitoly z dějin a teorie umění
  2011   Umění spolupráce
  2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998
  2014   Procházka akční Prahou (Akce, performance, happeningy 1949-1989)
  2015   Teorie avantgardy. Stárnutí moderny (Stati o výtvarném umění)
  2017   A Walk Through Prague (Actions, Performances, Happenings 1949-1989)
  2017   Mysl v terénu (Filosofický realismus v 21. století)
  2020   Výstava jako médium: České umění 1957-1999
  2022   Umění a emancipace (Výbor z textů Piotra Piotrowského)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2000   České umění 1939-1999 (Programy a impulzy)
  2002   Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?
  2005   Karel Malich: Wires / Dráty
  2006   Alén Diviš: Paralelní historie (Sborník sympózia)
  2008   (a)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy
  2010   CO14 (Sborník 2003-2005)
  2010   Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty)
  2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty)
  2019   The Sešit Reader (The First Ten Years of Notebook for Art, Theory and Related Zones 2007-2017)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2012   Ostrovy odporu / The islands of resistance (Mezi první a druhou moderností 1985 - 2012 / Between the first and second modernity 1985 - 2012)
cd-rom
  published   title (subtitle)
  2003   281m2 + TZ
dvd-rom
  published   title (subtitle)
  2011   Béčko / B-Movie (Porno - horor - násilí - divnosti - zvrácený sentiment / Porno - Horror - Violence - Bizarreness - Warped Sentiment)
  2011   Počátkem může být nula / The Starting Point Can be Zero (Videa tematizující prostor, architekturu a urbanismus z archivu VVP AVU / Videoart on architecture, space and urbanism from the VVP AVU videoarchive)
  2012   Vít Soukup: Všechno! / Everything! (Filmy a divadelní představení z let 1993-2003 / Films and Theater Performances 1993-2003)
  2013   Kdo se směje / He Who Laughs (Umění o světě umění / Art About the World of Art)
periodikum
  published   title (subtitle)
  2007   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (3)
  2007   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (1-2)
  2008   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (4-5)
  2009   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (6-7)
  2010   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (8)
  2010   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (9)
  2011   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (10)
  2011   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (11)
  2012   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (12)
  2012   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (13)
  2013   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (14)
  2013   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (15)
  2014   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (16)
  2014   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (17)
  2015   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (18)
  2015   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (19)
  2016   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (20)
  2016   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (21)
  2017   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (22)
  2017   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (23)
  2018   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (25)
  2019   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (26)
  2020   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (28)
  2020   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (29)
  2021   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (30)
  2021   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (31)
  2022   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (32)
  2022   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (33)
  2023   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (34)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  2005   Alén Diviš Paralelní historie (sympozium k výstavě)
program
  published   title (subtitle)
  2002   Mikuláš Medek - (uzavřený problém) nebo aktuální fenomén českého umění?
  2013   Cyklus přednášek „Středy na AVU“
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2010   Počátkem může být nula (Videa tematizující prostor, architekturu a urbanismus)

Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze

kniha
  published   title (subtitle)
  2012   Czech Contemporary Art Guide
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2002   Vědecko-výzkumné pracoviště AVU - VVP AVU
  2010   Videoarchiv VVP AVU
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  2007-   Vědecko-výzkumné pracoviště AVU / AVU Reseach Centre

Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze

person   born from - to, notes
Dušková Svatošová Dagmar   15. 5. 1974     ???? - ????
Ellingerová Eva   27. 5. 1976     ???? - ????
Jeřábková Edith   23. 10. 1970     2010 - ????
Krátká Eva   1. 12. 1977     ???? - ????
Lehkoživová Irena   17. 2. 1982     ???? - ????, externí spolupráce
Magid Václav   6. 6. 1979     2006 - ????
Mitášová Monika   9. 11. 1968     ???? - ????
Nekvindová Terezie   22. 10. 1980     2007 - ????
Ševčík Jiří   13. 3. 1940     1997 - ????, vedoucí

Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze

document (subtitle), type, published, signature, notes  
Detail (1), periodikum, 2000, knihovna
Ein Thron in der Fabrik (Acht Künstler aus Prag in der Münchner Künstlerwerkstatt), podřazený dokument, 1983, VIII./3.1.1.1983.7.
Im Westen werden wir ignoriert (Acht tschechische Künstler in der Lothringerstrasse), podřazený dokument, 1983, VIII./3.1.1.1984.16
Markéta Othová: Te nem ismersz, de én tudom, ki vagy / You don´t know me, but I know you, katalog autorský, 2007, 1FO, uloženo v archivu umělců VVP AVU
München: Acht Künstler aus Prag, podřazený dokument, 1983, VIII./3.1.1.1983.6
Sborník památce Alberta Kutala, antologie/sborník, 1984, knihovna VVP
Sborník památce Jiřího Padrty, antologie/sborník, 1985
Things You Don´t Know, katalog kolektivní, 2003, 2KSn
Wiederauferstandene Generation (Acht Künstler aus Prag in München), podřazený dokument, 1983, VIII./3.1.1.1983.5