Kopplova vila (Kopplov kaštiel)

city: Trnava (Trnava)
address: Zelený kríček 3
zip code: 917 01
state: Slovensko (Slovakia)

web: www.gjk.sk

Kopplova vila (Kopplov kaštiel)

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/09/12 - 1992/11/10   Ján Koniarek: Výber z diela, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)

Kopplova vila (Kopplov kaštiel)

date of exhibition   exhibition title
1992/05/07 - 1992/05/31   Blažej Baláž: Maľba, kresba, grafika, inštalácie
1992/07/14 - 1992/09/04   Japonský plagát
1992/09/11 - 1992/10/25   Sveťo Ilavský
1992/09/12 - 1992/11/10   Ján Koniarek: Výber z diela
1994/03/22 - 1994/05/05   Zvon '94: Bienále mladého umenia Praha
1994/04/20 - 1994/05/15   Miloš Karásek: Selfmadman
1994/06/30 -   Štefan Belohradský: Výběr z tvorby 1964 - 1994
1994/08/19 - 1994/09/15   Martin Knut
1995/05/11 - 1995/07/16   Hana Cigánová: Bábky
1995/09/13 - 1995/10/01   125 rokov Spolku sv. Vojtecha
1995/11/08 - 1995/12/08   Viktor Hulík: Hommage á colštok
1996/04/19 - 1996   Voluptás: Else Marie Jakobsen, Borgny Farstad Svalastog
1996/05/23 - 1996/06/23   Mária Balážová: Hadia geometria 2
1996/07/23 -   Jana Semianová: Aotearoa - zem dlhého bieleho oblaku
1997/02/18 - 1997/03/23   Blažej Baláž: Dobrý deň, pani Kopplová (tělo - duša - šaty)
1997/04/03 - 1997/05/11   Milan Paštéka: Nové obrazy
1997/05/16 - 1997/06/08   Jozef Sušienka: Výber z tvorby
1997/12/04 - 1998/01/05   Danuta Binderová: Kresby
1998/01/30 -   Ján Koniarek
1998/07/01 - 1998/08/28   Julián Filo: Tvár gesta
1998/10/08 - 1998/11/08   Ľudovít Hološka: Zaujatia
1999/01/15 - 1999/02/14   Miloš Urbásek: Tajomstvo svetla
1999/02/18 - 1999/03/28   Jozef Sedlák: Karneval
1999/05/06 -   Pavol Binder: Drotené objekty
1999/08/19 - 1999/09/23   Karol Weisslechner: Šperky a objekty
2000/01/13 - 2000/02/20   Vladimír Kordoš: Interpretácie
2001/06/13 - 2001/07/29   (nové) umenie 1936 - 2001
2001/08/02 - 2001/09/16   Za Malevičom: Malevičovské rezonancie
2002/01/31 - 2002/03/28   Teodor Tekel: Oheň duše
2002/09/12 - 2002/10/27   Nový koniec maľby / New End of Painting
2003/06/12 - 2003/08/15   Blažej Baláž: Geld macht kunst
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003
2005/11/03 - 2005/12/04   Martin Marenčin, Jozef Ondzik: Ako prvý vždy ten třetí
2007/11/08 - 2007/12/16   Ani slovo, ani vec: Výber z tvorby monogramistu T.D
2008/01/10 - 2008/03/02   Ľubo Stacho: Diptychy
2009/05/20 - 2009/06/21   Cyril Blažo: Bez lepidla
2009/06/25 - 2009/08/30   Intertext
2009/06/25 - 2009/09/20   Juraj Meliš: Dialog (Potvrdený)
2009/06/25 - 2009/09/20   Milan Houser: Vanitas
2009/09/17 - 2009/10/07   Ladislav Čarný: Hermeneutiká
2010/02/25 - 2010/04/11   Vlasta Žáková: Koniec party
2010/04/21 - 2010/06/06   Denisa Lehocká 1991-2010
2010/06/03   Mária Balážová: Dielo z rokov 1985-2009
2010/06/17 -   Ilona Németh: Brána (1992)
2010/06/17 - 2010/09/05   Stano Masár: Dva vstupy
2010/06/18 - 2010/09/05   Miloš Alexandr Bazovský: Výber z tvorby
2010/10/21 - 2010/11/21   Bohdan Hostiňák
2010/11/30 - 2011/01/30   Miloš Balgavý: Keramika
2011/02/11 - 2011/03/27   Michal Czinege: Musí tam niečo byť
2011/03/10 - 2011/04/01   Miro Trubač: Bipolárna súvzťažnosť
2011/04/07 - 2011/06/05   Skuter III: Bienále mladého umenia Trnava 2011 / Biennial of Young Art Trnava 2011 (starý dobrý GloBalkán… / old good GloBalkans…)
2011/04/07 - 2011/06/05   Tomáš Džadoň & Monogramista T.D: Máš na míň!
2011/07/14 - 2011/09/30   Oskár Čepan: Kresby a koláže
2013/07/18 - 2013/08/31   Petr Malina: Dva svety
2022/02/10 - 2022/03/20   Milan Mazúr: Čo je to za pieseň, čo odkryla hmlu?
2022/03/03 - 2022/05/07   Bohdan Hostiňák: Nadvihnutý dom
2022/03/03 - 2022/05/07   Jozef Dóka st. – Július Bartek: 1959–1991

Kopplova vila (Kopplov kaštiel)

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1992   Ján Koniarek: Výber z diela (u příležitosti 40.výročia úmrtia)
  1994   Martin Knut
  1996   Jana Semianová: Aotearoa - zem dlhého bieleho oblaku (obrazy)
  1996   Mária Balážová: Hadia geometria 2
  1997   Danuta Binderova: Kresby
  1997   Jozef Sušienka: Výber z tvorby
  1997   Milan Paštéka: Nové obrazy (1993 - 1997)
  1998   Ján Koniarek (pomníková tvorba, ke 120.výročie narodenia)
  1998   Ľudovít Hološka: Zaujatia
  1999   Jozef Sedlák: Karneval
  1999   Pavol Binder: Drotené objekty
  2000   Vladimír Kordoš: Interpretácie
  2003   Blažej Baláž: Geld macht kunst
  2008   Ľubo Stacho: Diptychy (fotografické cykly)
  2009   Cyril Blažo: Bez lepidla
  2009   Milan Houser: Vanitas
  2010   Bohdan Hostiňák

Kopplova vila (Kopplov kaštiel)

institution, city, address
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava), Zelený Kríček 3

Kopplova vila (Kopplov kaštiel)

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2013   Petr Malina: Dva svety