Velvyslanectví Lotyšské republiky

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2008/12/02 - 2008/12/19   Sbírka kreseb a popisů Livonska Johanna Christopha Brotze, Akademie věd České republiky, Praha